10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production
Zavřít

Ekologická výroba

Co je třeba mít na paměti při výběru ekologického vzduchového kompresoru?

Když se vaše firma rozhodne přejít na ekologickou výrobu a pořídit vzduchový kompresor šetrný k životnímu prostředí, pak již učinila nejdůležitější a nejpřínosnější volbu. Aby se však maximalizovaly vaše úspory a minimalizovaly celkové náklady na vlastnictví, je potřeba zvážit mnoho věcí.   

Přestože lze po prvním zakoupení kompresoru provést úpravy, tyto dodatečné změny jsou obvykle spojeny s vyššími náklady. To znamená, že je důležité, aby volba byla správná hned napoprvé.   

Snižování investičních nákladů

Celkové náklady na vlastnictví kompresoru se skládají z nákladů na jeho zakoupení a nákladů na jeho provoz v průběhu životnosti. Kompresory šetrné k životnímu prostředí mají obvykle vyšší pořizovací cenu, ale mnohem nižší provozní náklady, což dlouhodobě šetří peníze. Počáteční investice ve skutečnosti představuje jen malý zlomek celkových nákladů na vlastnictví, zatímco náklady na energii tvoří jejich hlavní část. 

Kompresory šetrné k životnímu prostředí jsou sice efektivní, ale přesto záleží na výběru správného modelu. To znamená, že zákazníci si musí nejprveujasnit své potřeby v oblasti stlačeného vzduchu.
 
To začíná kladením následujících otázek: 

  • Kolik vzduchu a tlaku potřebují a pro které aplikace? 
  • Bude kompresor pracovat nepřetržitě nebo přerušovaně? 
  • Jak důležitá je kvalita vzduchu? 
  • Kolísá poptávka po vzduchu, nebo zůstává stabilní? 

Odpovědi na tyto otázky určí ideální velikost kompresoru, zda je lepší model s pohonem s řízeným pohonem (pro kolísavou potřebu vzduchu) či zda je dostačující pístový kompresor (pro občasné použití a omezenou potřebu vzduchu) nebo je potřeba rotační šroubový kompresor

Pokud je důležitá kvalita vzduchu, pak je správnou volbou bezmazný kompresor. Pokud aplikace vyžaduje suchý vzduch, je potřeba integrovat sušičku.  

Všechny tyto volby ilustrují, proč je důležité znát odpovědi předem. Například sušička vzduchu by mohla být instalována dodatečně, ale bylo by to dražší. 

Udržení nízkých provozních nákladů

výpočet nákladů

Jakmile si vyberete kompresor šetrný k životnímu prostředí, který vyhovuje vašim potřebám, dalším úkolem je ještě více snížit provozní náklady. Máte několik možností. Mějte na paměti, že nezáleží pouze na čistotě výstupního vzduchu, ale také na kvalitě nasávaného vzduchu.
Čím čistší je vzduch, tím lépe. Pokud je například kompresor umístěn v oblasti, kde je nasávaný vzduch znečištěný nebo obsahuje prach, pak se tyto částice dostanou do zařízení a jsou nutné filtry, aby se nedostaly do proudu stlačeného vzduchu. A každý filtr se přidá k účtům za údržbu a způsobí pokles tlaku, tj. povede k vyšším nákladům na energii.
Proto je důležité umístit kompresor do prostoru, kde jsou tyto nečistoty udržovány na minimu. Důležitá je také okolní teplota. Zvýšení teploty na vstupu vzduchu o 5 °C sníží výkon kompresoru o 2 %. A tato ztráta účinnosti se časem zvyšuje. 

Dalším způsobem optimalizace účinnosti kompresoru je snížení tlaku v jeho rozvodném systému o 1 bar (14,5 psi), což ušetří 7 % nákladů na elektrickou energii. Pokud vaše aplikace mohou fungovat při nižším tlaku, pak je to velmi jednoduché opatření, které můžete provést, abyste ještě více snížili své účty za elektřinu. Efektivním způsobem je použití centrální řídicí jednotky pro všechny kompresory a sušičky. To umožňuje obsluze nastavit ideální kombinaci strojů a snížit spotřebu energie. Tuto řídicí jednotku lze také spárovat s technologií připojení, která umožňuje monitorovat systém stlačeného vzduchu odkudkoli a optimalizovat jej podle potřeby.

Nenechte své teplo zmizet

Kompresory generují teplo. Většina firem nechá toto teplo co nejrychleji rozptýlit, aby se udržela okolní teplota. Existuje však i jiný způsob: místo toho, abyste nechali teplo zmizet, by vám instalace systému využití odpadního tepla umožnila rekuperovat a znovu využít až 90 % energie potřebné k provozu kompresoru. 

Nedovolte tedy, aby se teplo jen tak rozplynulo ve vzduchu. Místo toho je použijte k vytápění budovy, ohřevu vody nebo páry. 

Poraďte se s odborníkem, který vám pomůže vybrat kompresor šetrný k životnímu prostředí

Je pravda, že je třeba dávat pozor na hodně faktorů, ale pokud se budete řídit výše uvedenými radami, uvidíte, jak rychle se sníží vaše uhlíková stopa a zároveň i účet za energii.

A pokud potřebujete pomoci s výběrem kompresoru šetrného k životnímu prostředí nebo s jeho optimalizací, stačí se obrátit na naše odborníky, kteří vám rádi pomohou.