10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production
Zavřít

Předpisy na ochranu životního prostředí

Společnosti musí dodržovat předpisy na ochranu životního prostředí

Nebýt zelený znamená zůstat pozadu

Téměř všechny země rozpoznaly hrozbu, kterou představuje oteplování planety pro budoucí generace. Stále větší počet z nich již podniká kroky ke snížení emisí a zpomalení globálního oteplování.  

Tato opatření zahrnují odměny za pozitivní iniciativy, jako jsou pobídky pro investice do energeticky účinných zařízení. Na druhé straně stojí přísnější ekologické předpisy a zákaz neefektivních výrobků.   

Předpisy v oblasti životního prostředí, které mají vliv na průmyslové odvětví v EU

Vzhledem k tomu, že průmyslové výrobní procesy mohou hrát významnou úlohu při snižování emisízvyšování energetické účinnosti, zavedla EU ekologické předpisy.

Směrnice o průmyslových emisích je hlavním nástrojem regulace emisí znečišťujících látek z průmyslových závodů. Vyžaduje, aby tato zařízení – je jich asi 50 000 v celé EU – fungovala v souladu s povolením, které ukazuje, že se snaží snížit emise. Například to znamená používání nejlepších dostupných technik a investice do zařízení s nízkými dopady.

Kromě toho Evropská unie stanovila normy energetické účinnosti pro různé typy strojních zařízení. Pravidla EU týkající se označování a ekologického designu podporují udržitelné výrobky, a to nejen pro spotřebitele, ale i pro průmyslové odvětví.

Existují specifické předpisy pro výrobky od žárovek a kuchyňských spotřebičů po zařízení na ohřev a chlazení vzduchu, průmyslové ventilátory, vodní čerpadla a externí zdroje napájení. 

Ekologické předpisy pro úsporu energie

Cukr a bič – ekologické předpisy a daňové pobídky k úsporám energie

Vlády však na výrobce neuvalují jen novou zátěž. V některých případech také poskytují dotace, daňové úlevy a další pobídky. Ty mohou zlepšit celkové hospodářské výsledky společností, které hledí do budoucnosti – vedle velkých úspor, kterých mohou dosáhnout využitím ekologického zařízení. Některé příklady: kondenzační sušiče vzduchu s řízeným pohonem (VSD), centrální řídicí systém Optimizer 4.0 nebo kompresory s řízeným pohonem (VSD).

Velká Británie má seznam Energy Technology Product List (ETL; Seznam produktů energetických technologií), který obsahuje energeticky účinné stroje, jako jsou vzduchové kompresory a topná tělesa. Tento seznam spravuje vláda. Cílem ETL je motivovat společnosti k investicím do zařízení šetrných k životnímu prostředí. Jak? Nabídkou daňových úlev pro investice do udržitelných technologií.
Francie nabízí podobný motivační program, Certificat d 'economie d 'energie.
Německý národní akční plán pro energetickou účinnost (NAPE) rovněž odměňuje investice do energeticky úsporných zařízení.

Některé evropské země a několik států USA nabízejí takzvaná „bílá osvědčení“. Jde o obchodovatelná aktiva, která ukazují, že společnost dosáhla určitého procenta úspor energie. Je to další způsob, jak podpořit investice do energetické účinnosti. 

Voliči požadují akci

Odborníci nás varují, že mnohé ze současných zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí zatím nejsou dostatečně razantní. Je pravděpodobné, že se trend přechodu na zelený provoz spíše zrychlí než zpomalí – nejen z nutnosti, ale i proto, že ho lidé požadují.

Průzkum Evropské komise z roku 2019 zjistil, že 93 % občanů EU se domnívá, že změna klimatu je závažný problém. Téměř osm z deseti si myslí, že je „velmi závažná“. A chtějí, aby jejich vláda podnikla kroky. Tentýž průzkum zjistil, že 92 % respondentů – a velká většina v každém jednotlivém členském státě – si myslí, že emise skleníkových plynů „by se měly snížit na minimum“.

Ve Spojených státech si více Američanů než kdy jindy přeje, aby boj proti změně klimatu byl politickou prioritou. Ochrana životního prostředí je pro ně téměř stejně důležitá jako ekonomika.

A nejde jen o to, že si lidé myslí, že je tato otázka důležitá. Osobně totiž pociťují důsledky této nadcházející hrozby. Podle dalšího nedávného průzkumu téměř polovina Američanů ve věku 18 až 34 let uvedla, že pro ně změna klimatu představuje tak velký stres, že to ovlivňuje jejich každodenní život.

Změna klimatu se stala volebním tématem. A pro podniky to znamená, že přicházejí nové zákony a předpisy na ochranu životního prostředí. 

Soudy mohou vynucovat předpisy

Existuje ještě jeden faktor, který je třeba vzít v úvahu při pokusu předpovědět, jaké nové předpisy budou vydány a jaké zákony přijaty. Už to není jen na vedoucích představitelích země.

Úloha soudů je důležitá a často přehlížená. V mnoha zemích se občané snaží žalovat své vlády, aby je donutili k akci. Politici by pak už nemohli jen pokračovat dál v tom samém, i kdyby chtěli. Museli by jednat – a to rychle.

Nizozemský Nejvyšší soud nedávno rozhodl v případu tohoto typu ve prospěch žalujících. Soud nařídil, že vláda Nizozemska musí snížit emise skleníkových plynů. Emise musí být sníženy o čtvrtinu oproti v roku 1990 – do konce tohoto roku.

To znamená, že soud by kdykoli mohl vládu přimět k akci. Akci, která bude mnohem agresivnější než postupné změny, které některé regulace vyžadují. 

Vyšší ceny zvyšují hodnotu energeticky úsporných zařízení

Je potřeba zvážit ještě jednu věc. Energetická účinnost bude v blízké budoucnosti pravděpodobně mnohem důležitější, protože ceny energií porostou. To ve spojení s pobídkami k energetické účinnosti učiní z výrobků prémiové kvality mnohem lepší investice. Náklady na energii se budou podílet na celkových nákladech na vlastnictví.

Ze všech výše uvedených skutečností jasně vyplývá, že firmy, které doufají, že se nebudou muset podřídit přísnějším předpisům, hrají ruskou ruletu s budoucností svého podniku. Otázkou není, zda budou zavedena další pravidla, ale kdy a jak budou přísná.

Nevyhnutelným závěrem je, že výrobci a spotřebitelé hledící do budoucnosti budou odměněni. Firmy mají prospěch z toho, že plánují dopředu. Investice do vývoje – nebo nákupu – čistějších technologií, jako jsou zařízení s nízkým dopadem, vám poskytnou výhodu, až budou pravidla zpřísněna.

 

Stáhněte si zde našeho Průvodce na cestě k ekologické výrobě v 10 krocích