10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production
Zavřít

Prevence ztráty tlaku u foukacích strojů na PET lahve

Zvýšení účinnosti zamezením ztráty tlaku, k níž dochází při foukání PET lahví

Obecně platí, že kompresory na výrobu PET lahví jsou kombinací středotlakého kompresoru a dotlačovacího kompresoru v jednom stroji. Z našeho pohledu tak dochází ke ztrátě efektivity, protože ne všechen tlak se tak využije na foukání PET lahví. To znamená, že je stlačeno větší množství vzduchu, než kolik dotlačovací kompresor potřebuje na profouknutí lahví. Přebytek stlačeného vzduchu se poté obvykle uvolní do okolí.
Díky našemu kompresoru ZD Xtend RI lze část bezmazného vzduchu o středním tlaku, který vzniká v kompresoru ZR „odklonit“ ještě než se dostane do dotlačovacího kompresoru D. Tímto způsobem lze střednětlaký stlačený vzduch využít v ostatních strojních zařízeních společnosti, jako jsou chlazení a pneumatické dopravníky. Výsledkem je energeticky účinnější kompresor, z čehož plynou nižší náklady na celkové vlastnictví. Navíc už není nutné pořizovat další samostatný kompresor střednětlakého vzduchu.

Dotlačovací kompresory Vysokotlaké kompresory Výroba PET

Kompresor ZD na výrobu PET lahví