Optimalizujte rozvod vzduchu pomocí centrálních řídicích jednotek ES

Užší tlakové pásmo vede ke stabilizaci systému a nižším nákladům na energii.

Kontaktujte nás

Šetřete energií pomocí centrálních řídicích jednotek ES společnosti Atlas Copco

Efektivní řízení kompresoru pomocí centrální řídicí jednotky ES je nejrychlejší způsob dosažení úspor energie.

Loading...

Zužte tlakové pásmo

Řídicí jednotka ES zajišťuje jedno centrální řídicí místo pro celý rozvod stlačeného vzduchu a zajišťuje, aby všechny kompresory podávaly optimální výkon pro daný proces.

Monitorujte poptávku vzduchu

Centrální řídicí jednotka ES zvolí optimální kombinaci strojů pro zajištění požadovaného výdeje vzduchu nejefektivnějším způsobem.

Úspora energie

Využijte výhody efektivního ovládání kompresorovny a optimalizujte spotřebu energie

Co když provozujeme více kompresorů bez jednotky ES?

Bez centrální řídicí jednotky lze zatěžovací a odlehčovací tlak u jednotlivých kompresorů nastavit tak, aby stroj reagoval na poptávku po vzduchu. Pokud poklesne tlak v systému, dojde k zapnutí a zatížení dalšího kompresoru. Pořadí však bude vždy stejné a nebudou plně využity výhody řízeného pohonu. Výsledek: vyšší než požadovaný tlak, příliš dlouhá doba běhu v odlehčeném stavu a… velké náklady na energii.

Jak je to s rozložením zátěže u našich kompresorů?

Jednotku ES lze nastavit tak, aby bránila nerovnoměrnému opotřebení kompresorů a pro efektivnější plánování servisu vyrovnávala provozní hodiny u více strojů.

Nechte jednotku ES optimalizovat výstup stlačeného vzduchu.

Využijte výhody plynoucí z efektivního ovládání kompresorovny sekvenčními řídicími jednotkami ES. Kontaktujte zástupce společnosti Atlas Copco ještě dnes.

Download
  • Read more about our energy savings solutions 912.1 kB, PDF
  • Why the ES controller helps to match your changing air demand 378.2 kB, PDF

Příběhy zákazníků