Atlas Copco Česká republika - Kompresory
Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Produkty
Power Technique
Řešení
Výrobky
Power Technique
Systémy skladování energie
Kompresory
Řešení
Produkty
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Vývěvy se vstřikem oleje
Vrtačky
Produkty a řešení
Systémy skladování energie

Nižší spotřeba energie s funkcí vyžití odpadního tepla pro kompresory GA

Použijte znovu tepelnou energii v jiných průmyslových procesech vyžadujících teplo nebo páru.

Kontaktujte nás

Jak funguje využití odpadního tepla

Loading...

Snižte spotřebu energie

Teplo je nevyhnutelný vedlejší produkt stlačování vzduchu. Řešení využití odpadního tepla umožňuje tuto tepelnou energii znovu využít

Omezte emise skleníkových plynů

Opakované využití volného tepla pomáhá snížit emise, což má pozitivní dopad na životní prostředí

Snižte náklady

Využití odpadního tepla snižuje celkovou spotřebu energie závodu a umožňuje šetřit náklady

Co ztrácíme, pokud znovu nevyužíváme teplo vzniklé při kompresi?

Celých 94 % energie spotřebované vzduchovým kompresorem se mění na teplo. Bez využití odpadního tepla tato nákladná tepelná energie uniká do atmosféry chladicím systémem a vyzařováním. Využití odpadního tepla umožňuje znovu získat velkou část tohoto tepla pro opakované použití, což vede k významným úsporám. Skutečná výše úspor je závislá na instalaci kompresoru, vzduchovém systému a aplikacích odpadního tepla.

Proč by nám mělo záležet na využití odpadního tepla

Bez ohledu na to, zda se snažíte udržet podíl na trhu nebo dodržet standardy udržitelnosti, musíte dříve či později omezit emise skleníkových plynů. Mnohé vlády nabízejí finanční podporu pro investice do energetické účinnosti.

Co znamená recyklace tepla kompresoru?

To znamená, že můžete zmenšit nebo eliminovat kotle a ostatní vybavení generující teplo nebo páru pro průmyslové procesy. Můžete ušetřit na instalacích, údržbě a energii a snížit emise skleníkových plynů. Podle konkrétní instalace kompresoru může společnost Atlas Copco stanovit možné úspory pomocí kalkulačky potenciálních úspor energie. Kalkulačka ukazuje, kolik odpadního tepla můžete obnovit a kolik můžete ušetřit na celkových nákladech na energii.

Začněte šetřit energií

Přestaňte plýtvat těžce vydělanými penězi. Pro každý vzduchový kompresor společnosti Atlas Copco existuje bezproblémové řešení využití odpadního tepla. Pomocí volitelného počitadla energie můžete udržovat záznamy o tom, kolik energie šetříte. Zjistěte, co pro vás může udělat řešení využití odpadního tepla. Kontaktujte zástupce společnosti Atlas Copco ještě dnes

Nižší spotřeba energie s funkcí vyžití odpadního tepla pro kompresory GA

contact icon