Řada elektrických kompresorů - Atlas Copco Česká republika
Atlas Copco Česká republika - Power Technique
Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Produkty
Power Technique
Řešení
Výrobky
Power Technique
Systémy skladování energie
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Vrtačky
Produkty a řešení
Systémy skladování energie

Elektrické kompresory

Přemýšleli jste o elektrických mobilních kompresorech? Pokud je vaše pracoviště připojeno k rozvodné síti, měli byste zvážit použití elektrického mobilního kompresoru.

Kontaktujte nás +420 225 434 220

Žádné dieselové emise

Nízká hladina hluku

Snadné použití

Celkové náklady na vlastnictví

Zmenšené rozměry

Méně prostojů

Co je elektrický vzduchový kompresor?

Elektrický vzduchový kompresor je bezemisní verze vzduchového kompresoru. Stroj přeměňuje elektrickou energii na potenciální energii kompresí a zvyšováním tlaku vzduchu. Při rychlém uvolnění stlačeného vzduchu se kinetická energie uvolní a tuto energii pak lze použít k provozu různých průmyslových zařízení.

Jak funguje elektrický vzduchový kompresor?

Elektrický vzduchový kompresor je pneumatický stroj, který přeměňuje elektřinu na kinetickou energii kompresí a zvyšováním tlaku vzduchu. Tato kinetická energie se uvolní při rychlém uvolnění stlačeného vzduchu, což lze použít pro mnoho účelů. Elektrický vzduchový kompresor se snadno ovládá. Jednotku kompresoru stačí připojit k elektrické síti a můžete okamžitě začít používat stroj.

Jaké jsou výhody elektrického vzduchového kompresoru?

Elektrické vzduchové kompresory mají oproti neelektrickým verzím mnoho výhod. Stroje umožňují udržitelný provoz a snižují nároky uživatele na prostor. Jednotka neprodukuje emise, má nízkou hlučnost a snadno se používá. Celkové náklady na vlastnictví jsou nižší než u jiných variant a stroj má zvýšenou spolehlivost, což umožňuje kratší prostoje.

Jaké jsou různé typy elektrických kompresorů?

Existují dva typy elektrických kompresorů: s pevně stanovenými otáčkami (FS) a řízeným pohonem (VSD). Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma provedeními je způsob řízení motoru. U kompresoru s pevně stanovenými otáčkami dostává motor frekvenci a napětí v konstantní intenzitě. Řízený pohon naproti tomu automaticky upravuje otáčky motoru a elementy podle odběru vzduchu.

Jak funguje elektrický kompresor s řízeným pohonem (VSD)?

Kompresor s řízeným pohonem (VSD) automaticky upravuje otáčky motoru a elementy podle požadavků vaší výroby na vzduch. Kompresor zrychluje nebo zpomaluje motor podle potřebného vzduchu. To znamená, že jednotka VSD může pracovat kdekoli v rozsahu mezi minimálními a maximálními otáčkami a automaticky upravuje otáčky tak, aby produkce stlačeného vzduchu odpovídala odběru v reálném čase. Tato schopnost šetří energii, protože kompresor nemusí při každém zapnutí běžet stejnou rychlostí, což vede ke snížení provozních nákladů.

Jak funguje elektrický kompresor s pevně stanovenými otáčkami (FS)?

Jak název napovídá, kompresor s pevně stanovenými otáčkami vždy pracuje při stejných otáčkách. Je zkonstruován tak, že vždy odebírá množství energie potřebné k uspokojení maximální poptávky po stlačeném vzduchu, i když je poptávka nižší než maximální. Vzhledem k tomu, že se otáčky motoru nemohou měnit, kdykoli se mění poptávka po vzduchu, nastavuje se ventil přívodu vzduchu tak, aby mohlo ven proudit více či méně vzduchu.

Chcete se dovědět víc?

Relevantní obsah