Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Co byste měli vědět při výběru generátoru

26. října 2020

Generátory jsou základní energetickou jednotkou stavenišť, projektů infrastruktury a venkovních akcí po celém světě. Jako univerzální, spolehlivý zdroj energie mají nedocenitelný podíl na produktivitě. Konkrétně se jedná o schopnost poskytovat životně důležitou energii a podporu pro aplikace, které jsou tak rozmanité, že zahrnují projekty odčerpávání vody ve městech, výrobní průmysl, nemocnice nebo napájení mobilní kuchyně, která obsluhuje 5 000 lidí na vzdáleném místě; abychom uvedli alespoň některé.  

Přestože je jasné, že generátor je vždy na místě a často je neopěvovaným hrdinou celého představení nebo podniku, jsou některé aspekty, zejména pokud jde o srovnatelný výkon a velikost jednotek, které je potřeba před rozhodnutím o nákupu nebo pronájmu vyřešit.

výběr generátoru

Zde je pět klíčových aspektů, na které byste se měli zaměřit, když se rozhodnete zakoupit nebo pronajmout generátor:

1. Na velikosti opravdu záleží

Nejdůležitější věcí, kterou je třeba vzít v úvahu při dimenzování generátoru, jsou vysoké náběhové proudy spojené s rozběhem elektrických motorů a transformátorů, které jsou obvykle šestkrát vyšší než proud při plném zatížení. Náběhové proudy pro typ vysoce účinných motorů, které jsou dnes specifikovány, však mohou být téměř dvojnásobné. 

V důsledku toho je běžnou praxí brát požadavky na výkon motoru a transformátoru při spouštění v kVA jako měřítko pro stanovení velikosti generátoru. Tento přístup často vede k tomu, že generátory jsou předimenzované pro provozní zatížení motoru a nejsou založeny na skutečných potřebách dané aplikace. Kromě toho nebere v úvahu další klíčové faktory, které hrají klíčovou roli při určování velikosti generátorů. Například harmonické proudy způsobené pohony s proměnnými otáčkami a sekvenčním spouštěním motorů. 

Při rozběhu motorů nebo transformátorů může dojít k velkým poklesům napětí a frekvence, pokud není generátor správně dimenzován. Kromě toho mohou být další zátěže připojené k výstupu generátoru citlivější na poklesy napětí a frekvence než motor nebo spouštěč motoru, což může způsobit problémy. 

Naštěstí je pomoc na dosah ruky. Mnoho generátorů může být nyní vybaveno řešeními pro překonání dalších systémů buzení vyžadovaných v alternátoru. Obvykle jsou nabízeny dvě možnosti: permanentní magnet nebo pomocné vinutí. Obě poskytují generátoru trojnásobek jmenovitého proudu, aby pokryly náběhové špičky z elektromotoru po dobu minimálně deseti sekund, a to prostřednictvím zbytkového budicího proudu. 

V některých případech jsou k dispozici ještě pokročilejší možnosti. Některé generátory jsou například vybaveny digitálním automatickým regulátorem napětí (D-AVR), který je speciálně navržen tak, aby zvládl vysoké náběhové proudy spojené se startovacími motory a transformátory. U konkrétních aplikací umožňuje tento typ regulátoru napětí obsluze snížit požadavek na generátor, protože je lépe řízeno přechodové chování napájení. 

Další možností by mohlo být použití systému „Close before excitation“ (Propojit před buzením), který propojí jistič těsně po spuštění motoru. To umožňuje postupné zvyšování buzení, jak se otáčky motoru zvyšují, což umožňuje velmi měkké spuštění zátěže připojené ke generátoru. To je užitečné zejména pro magnetizaci stupňových transformátorů v instalacích, kde je vyžadováno střední napětí. 

V důsledku toho již není nutné kupovat větší generátory, než je třeba, jen aby bylo možné vyrovnat se s počátečním elektrickým rázem při rozběhu. Navíc díky inteligentnímu řízení napětí generátoru lze dosáhnout nižší spotřeby paliva, nižších nákladů na údržbu a delší životnosti.

2. Modulární kapacita

I když začínáte s jednou jednotkou, stojí za to informovat se u výrobce zařízení o krocích, které je možné provést pro paralelní zapojení jednoho generátoru s ostatními, aby se vytvořila modulární elektrárna. Je například generátor standardně vybaven touto funkcí? Jak dlouho by také trvalo spárování dvou jednotek? U mnoha generátorů může tento proces trvat méně než 10 minut, ale ne všechny tyto možnosti nabízejí. Proto se důrazně doporučuje před provedením investice zkontrolovat, pokud je tato možnost v budoucnu potřebná. 

Při koordinaci prostřednictvím sítě řídicích jednotek se mohou generátory typu plug-and-play kdykoliv zapnout nebo vypnout podle požadavků na napájení v místě instalace. Například v obdobích nízkého zatížení může být v provozu pouze jeden nebo dva, čímž se zvyšuje palivová hospodárnost. Stejně tak se mohou všechny jednotky aktivovat v obdobích vysoké poptávky. 

Modulární funkce přináší řadu dalších výhod. Za prvé je zvýšena spolehlivost zařízení, protože selhání jedné jednotky je zmírněno konfigurací zbývajících jednotek tak, aby se zvýšil jejich výkon a zachoval se stejný výstupní výkon. Za druhé se snižují náklady a délka servisních intervalů, protože není nutné zastavovat celou dodávku energie během základních úkonů údržby.

3. Řídicí systémy a řízení napájení

Ideální řídicí systém by měl nabízet celou řadu funkcí. Například možnost dálkového spuštění a programování stroje, zobrazení výstrah, například nízké hladiny paliva a dalších problémů s výkonem, a navíc dodávat širokou škálu analytických dat. To pomáhá lépe využívat efektivitu elektrárny a zároveň poskytuje cenný přehled procesu aplikace. 

Mnoho generátorů je nyní vybaveno systémy řízení energie (PMS). Díky tomu jsou ideální pro půjčovny zařízení typu plug-and-play a umožňují snadnou a rychlou konfiguraci. Systém PMS poskytuje prostředky pro optimalizaci spotřeby paliva a výkonu generátorů běžících paralelně podle požadovaného zatížení, se spouštěcími a vypínacími jednotkami s odpovídajícím zvýšením nebo snížením zatížení. Pomáhá také zabránit poškození motoru generátorů způsobenému provozem při nízké úrovni zatížení, čímž se zvyšuje jejich užitečná životnost.

4. Účinnost využití paliva a autonomie

Díky řadě konstrukčních inovací a zlepšení energetické účinnosti dnes mobilní generátory spotřebovávají mnohem méně paliva, než tomu bylo před pěti lety. Skutečnost, že nejnovější zařízení mohou fungovat déle a hospodárněji, je velkým motorem růstu trhu. Ne všechny generátory jsou však stejné a palivo může být drahé. Proto se před provedením investice doporučuje požádat dva nebo tři výrobce o prognózu spotřeby paliva. 

K úspoře paliva navíc přispívá modularita. Například při zohlednění vzorců odběru typických průmyslových aplikací jako vodítka by zavedení generátoru 1 MVA jako hlavního zdroje energie mohlo znamenat, že každý den bude spotřebováno až 1 677 litrů paliva. To je mnohem více v porovnání s přibližně 1 558 litry paliva, pokud tři generátory o výkonu 325 kVA odvádějí stejnou práci. V tomto případě poskytuje přesvědčivý důkaz odhadovaná roční úspora paliva ve výši 30 000 EUR, nemluvě o 85 tunách CO2 ušetřených během jediného roku. 

Možnosti využití paliva pro pohon generátorů se dnes rozšiřují a v současné době zahrnují i bioplyn a zemní plyn. Přestože se takovéto výrobky již objevují na trhu, je důležité tyto technologie projednat s výrobcem, než investujete do nového generátoru.

5. Fyzická velikost a přeprava

Vyplatí se určit, zda lze jednotky odtáhnout nebo naložit na nákladní vozidlo, a zkontrolovat dostupnost funkcí, jako jsou zvedací oka a drážky pro přepravu vysokozdvižným vozíkem. Při použití více generátorů také stojí za zvážení, zda lze jednotky skládat na sebe, aby se minimalizovala zastavěná plocha a bylo možné zajistit přístup. Tyto faktory mají vliv na celkové provozní výdaje a na úsilí o snížení nákladů na uhlíkové emise.

Pojďme si to shrnout

dieselové generátory

Dieselové generátory QAS

Zvažte všechny výše uvedené faktory, které ovlivňují výběr vhodné velikosti. V případě pochybností použijte jednoduché pravidlo pro odhad spuštění motoru: 1 kW jmenovitého výkonu generátoru na ¾ až 1 hp uvedenou na továrním štítku motoru. Vždy zůstávejte na konzervativní straně a pamatujte, že generátory jsou vyrobeny tak, aby tvrdě pracovaly, a čím přesnější je dimenzování pro aplikaci, tím lepší jsou výsledky.

Vyplatí se investovat do modulárních systémů, protože větší neznamená nutně lepší. Modularita není důležitá jen u velkých instalací, může mít velký smysl již s jednotkami kolem úrovně 150 kVA.

Pro uživatele, provozovatele a pořadatele společenských a kulturních akci, kteří si vždy pronajímali generátor stejné velikosti, je nyní čas vyhledat odbornou radu ohledně nejnovějšího vývoje. Nové výrobky jsou navrženy tak, aby pomáhaly sladit výstupy s aplikacemi.
Sergio Salvador

Sergio Salvador

Produktový marketingový manažer – napájení