Servisní sady

Servisní sady společnosti Atlas Copco jsou sady dílů pro nejčastější opravy a údržbu vložené do jednoho balení.

Kontaktujte nás

Když kupujete zařízení Atlas Copco, můžete počítat s vynikající a udržitelnou produktivitou. Pro zajištění udržení této úrovně produktivity i po servisu, je velmi důležité používat náhradní díly určené a vyrobené stejným způsobem jako původní díly. Pouze originální díly s důsledným zajištěním kvality mohou plně udržovat integritu vašeho zařízení a garantovat vysoký výkon. Použití originálních dílů přinese v dlouhodobém horizontu vysokou provozuschopnost a maximální produktivitu.

Servisní sada pro preventivní údržbu

Každé pneumatické vrtací kladivo je vyrobeno z dílů, které jsou při použití vystaveny opotřebení. Úroveň opotřebení závisí na mnoha proměnných faktorech, včetně aplikace, vrtaného materiálu a instalaci vzduchového vedení. Opotřebený díl může negativně ovlivnit výkon stroje, ale také vyvolat závažné poruchy.

Společnost Atlas Copco proto doporučuje pravidelně kontrolovat zařízení, přísně dodržovat plány údržby a věnovat náležitou pozornost mezím opotřebení.

Soupravy pro preventivní údržbu obsahují sadu předem stanovených opotřebovávaných dílů pro nejběžnější servisní úkony v souladu s plány údržby příslušného bouracího kladiva.

Servisní sady pro opravy

Pro nepravděpodobný výskyt závad nebo poruch dílů stroje vytvořila společnost Atlas Copco soupravy pro opravy a generální opravy, aby usnadnila identifikaci dílů a minimalizovala prostoje.