Mazivo Air-Oil pro vrtací kladiva

Polosyntetické mazivo pro ruční pneumatická vrtací kladiva

Kontaktujte nás

Vysoká pevnost filmu, díky níž film odolá náročnému zatížení a bezpečně chrání součásti

Rozsah provozních teplot −25 až +108 °C / −13 až +226 °F

Snadno biologicky rozložitelný v souladu s normou OECD301B

Popis

Veškeré pneumatické nástroje vyžadují určité množství oleje ve vzduchovém vedení, aby docházelo k mazání vnitřních pohyblivých částí a snížilo se jejich vzájemné opotřebovávání, bylo zajištěno chlazení těchto částí a snížilo se tření. Otočné jednotky (ve vrtacích kladivech) se bez oleje po krátké době poškodí.

Produkt Air-Oil pro vrtací kladiva je polosyntetické mazivo, které zvyšuje spolehlivost a prodlužuje životnost strojů, protože nabízí skvělou ochranu proti opotřebení strojů a korozi. Bylo vyvinuto speciálně pro pneumatická vrtací kladiva Atlas Copco BBC, BBD a RH a je také vhodné pro pneumatické vibrátory AY opatřené přimazávačem vzduchového vedení.

Výkonnost

Informace uvedené v typických údajích nepředstavují specifikace, ale jsou indikací založenou na současné výrobě a mohou být ovlivněny přípustnými výrobními tolerancemi. Uvedené údaje jsou založené na standardních testech v laboratorních podmínkách a jsou poskytnuty pouze jako vodítko. Vyhrazujeme si právo na úpravy.

Kapacita