Servisní tipy pro čerpadla WEDA

Zajistěte, aby bylo vaše čerpadlo připraveno na sezónu. Zde naleznete praktické tipy pro plynulý a efektivní provoz.

Stáhnout soubor PDF

Připravte čerpadlo na použití!

Zkontrolujte stav napájecího kabelu:

Prasklinky v izolaci mohou způsobit pronikání vody kabelem a představují potenciální nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo závažné poruchy.


Zkontrolujte, zda nejsou přítomny uvolněné díly nebo vnější poškození:

Pravidelné vizuální kontroly pomáhají předejít možným poruchám. Nesprávné použití produktu nebo vnější faktory mohou vést k poškození tělesa čerpadla, které může způsobit závažné poruchy vnitřních součástí v důsledku pronikání vody.


Kontrola/výměna oleje

Aby bylo zaručeno optimální mazání a těsnění ve všech aplikacích, je nezbytné měnit olej každých 6 měsíců podle návodu k obsluze.


Zkontrolujte těsnění napájecího kabelu:

Nedostatečně těsná kabelová průchodka může způsobit pronikání vody vedoucí k potenciální závažné elektrické poruše a následným prostojům.


Zkontrolujte stav elektromotoru a bezpečnostních zařízení:

Nízká hodnota izolačního odporu může vést k budoucí poruše při provozu. Aby se tomu zabránilo, doporučuje společnost Atlas Copco pravidelně měřit izolaci statoru a kontrolovat funkčnost všech elektrických bezpečnostních zařízení.


Zkontrolujte stav a nastavení opotřebitelných součástí:

Doporučuje se pravidelně kontrolovat stav opotřebitelných součástí, jelikož mohou vyžadovat úpravy. Vyvinuli jsme sady pro údržbu a opravy opotřebitelných dílů, které je dobré mít na pracovišti pro rychlou opravu nebo preventivní údržbu a zajistit tak maximální dobu provozuschopnosti a optimální výkon.


Zkontrolujte stav a funkci plovákového spínače:

Toto zařízení umožňuje automatické spouštění a vypínání čerpadla. Jakákoliv závada ovlivní vaši produktivitu a ohrozí stav čerpadla.