Tipy pro zimní období pro generátory

Ujistěte se, že je generátor připraven pro nízké teploty. Zde je několik užitečných tipů pro zajištění bezproblémového a efektivního provozu, když začne klesat rtuť teploměru.

Stáhnout brožuru

1. Řádně promažte závěsy a gumové části dvířek.

2. Opravte veškerá poškození ochranného krytu, abyste zabránili šíření koroze.

3. Zkontrolujte stav gumových hadic a pružných dílů. Při stárnutí se guma stává křehkou, zejména za nízkých teplot.


4. Vyměňte chladicí kapalinu.
Když chladicí kapalina zestárne, ztratí ochranné vlastnosti, takže může za nízkých teplot zamrznout.


5. Vyměňte olej. K zajištění optimálního mazání a výkonu motoru za nízkých teplot je potřebné vyměnit olej. Při poklesu teploty olej zhoustne, čímž se sníží výkonnost mazání. Ujistěte se, že je použit správný olej pro okolní teploty.6. Změřte izolační odpor alternátoru. Nízká hodnota izolačního odporu může vést k budoucí poruše.


7. Proveďte zkoušku uzemňovacího relé. Toto bezpečnostní zařízení se používá v elektrických instalacích jako ochrana proti úrazu elektrickým proudem. Detekuje malá bludná napětí na kovových krytech a přeruší obvod, pokud zjistí nebezpečné napětí.


8. Zkontrolujte stav paliva pomocí našeho produktu pro detekci vody. V důsledku kondenzace se může zvýšit výskyt vody v palivu, což způsobí poškození palivového systému.


9. Vysoušejte alternátor. Během zimy pravidelně vysoušejte alternátor, abyste zachovali vysokou hodnotu odporu alternátoru, a zabránili tak jeho poškození.