Eksplosionssikre og ATEX-certificerede luftmotorer

Vores luftmotorer fås i certificeret eksplosionssikre versioner, som overholder EU's ATEX-direktiv om udstyr til anvendelse i potentielt eksplosionsfarlige miljøer.

Eksplosionssikker luftmotor

Certificerede luftmotorer er ideelle i farlige miljøer, hvor gnister eller høje omgivende temperaturer ellers kunne antænde eksplosive gasser, dampe eller støv. Ved bestilling af luftmotoren bestiller du samtidig et certifikat på ordrenummeret tilknyttet den ønskede motortype. Hver enhed er separat testet og lever op til de følgende eksplosionssikre klasser. LZB 14, LZB 42, LZB 46, LZB 54, LZB 66 og LZB 77 – Ex II 2G T4 IIC D110°C LZB 22, LZB 33 og LZB 34R – Ex II 2G T5 IIC D85°C LZL 03S, LZL 05S, LZL 15, LZL 25 og LZL 35 – Ex II 2G T2 IIC D240°C LZL 03M og LZL 05M – Ex II 2G T5 IIC D85°C

Produktivitet Luftmotorer Trykluftmotorer