Se alle vores brancher

Vores brancher

Se alle vores brancher

Vores brancher

Se alle vores brancher

Vores brancher

Se alle vores brancher

Vores brancher

Se alle vores brancher

Vores brancher

Se alle vores brancher

Vores brancher

Se alle vores brancher

Vores brancher

Tid til at kalibrere?

Beskyt din kvalitet, og reducer antallet af defekter med Tool Calibration og Accredited Quality Assurance Calibration. ​
kalibrering af værktøj, test af værktøj, metrologi, test af maskinkapacitet

Tid til at kalibrere?

Beskyt din kvalitet, og reducer antallet af defekter med Tool Calibration og Accredited Quality Assurance Calibration. ​
kalibrering af værktøj, test af værktøj, metrologi, test af maskinkapacitet

Tid til at kalibrere?

Beskyt din kvalitet, og reducer antallet af defekter med Tool Calibration og Accredited Quality Assurance Calibration. ​
kalibrering af værktøj, test af værktøj, metrologi, test af maskinkapacitet

Tid til at kalibrere?

Beskyt din kvalitet, og reducer antallet af defekter med Tool Calibration og Accredited Quality Assurance Calibration. ​
kalibrering af værktøj, test af værktøj, metrologi, test af maskinkapacitet

Tid til at kalibrere?

Beskyt din kvalitet, og reducer antallet af defekter med Tool Calibration og Accredited Quality Assurance Calibration. ​
kalibrering af værktøj, test af værktøj, metrologi, test af maskinkapacitet

Tid til at kalibrere?

Beskyt din kvalitet, og reducer antallet af defekter med Tool Calibration og Accredited Quality Assurance Calibration. ​
kalibrering af værktøj, test af værktøj, metrologi, test af maskinkapacitet

Tid til at kalibrere?

Beskyt din kvalitet, og reducer antallet af defekter med Tool Calibration og Accredited Quality Assurance Calibration. ​
kalibrering af værktøj, test af værktøj, metrologi, test af maskinkapacitet
Luk

FAQ – Service ifm. industrielt værktøj og monteringsløsninger

Alle "Ofte stillede spørgsmål" om vores servicetilbud til værktøj, software og udstyr

Installationsservice

Kan jeg selv udføre installationen?

Vi anbefaler det ikke. En dårlig installation fører til øgede omkostninger, reduceret produktivitet og dårligere kvalitet. Med support fra en erfaren og certificeret Atlas Copco-tekniker opnår du hurtig og professionel problemløsning. Således kan nogle af de mest almindelige problemer under installationen undgås, og du får ro i sindet.

Hvorfor skal jeg kalibrere nyt værktøj, når jeg installerer det?

Det første, du skal overveje, er værktøjets rejse fra produktionsanlægget til dig. Det er svært at vide, hvad der kan være sket med værktøjet under transporten. Nogle gange kan værktøjet opbevares i et stykke tid, før det afsendes.

En anden ting er, at der ikke findes en international standard for værktøjskalibrering. Afhængigt af hvilket land og hvilken branche du er i, findes der forskellige kalibreringsstandarder.

Derfor skal en akkrediteret partner kalibrere dit nye højpræcisions elværktøj fra dag ét. Denne proces sikrer, at du får mest muligt ud af dem og opnår fuld kontrol over din produktionskvalitet.  

Der er dag-1 kalibrering en vigtig del af vores installation service.

Hvilke sikkerhedsfaktorer skal jeg overveje, når jeg installerer værktøj?

Alle sammen. Vi beskæftiger os med håndholdt værktøj, og operatørens sikkerhed er altid vores førsteprioritet.  

Vi kan reducere sikkerhedsrisici ved at sikre, at professionelle, certificerede teknikere skaber installationssikkerhed, uanset om værktøjet er elektrisk, pneumatisk eller hydraulisk.  

Der er altid mange andre risici, når mennesker og maskiner interagerer, f.eks. reaktionskræfter, klempunkter og tilbehør som f.eks. slagtoppe og slibeskiver. Derfor er vores installationsuddannelse nødvendig for at garantere operatørens sikkerhed.

Hvad er den bedste måde at installere Atlas Copcos værktøj og software på?

Vi har EasyStart, vores installationsservice til både værktøj og softwareprodukter.

EasyStart-standardpakken til værktøj omfatter kalibrering, kontrol af tilspændingsresultater og operatøruddannelse. Desuden konfigurerer vi softwaregrænseflader og sikrer mulighed for tilslutning af eksterne enheder. Du kan tilpasse EasyStart-standardpakken ved at tilføje avancerede tilspændingsstrategier, ekstra programsæt, tilbehør og fysiske konfigurationer af styreenheder.

EasyStart-standardpakken til softwareprodukter omfatter installation, basiskonfiguration og test af funktioner og grænseflader. Derudover tilbyder vi certificeret brugeruddannelse og en backup af alt udført arbejde.

 

 

Løsninger til vedligeholdelsesadministration af industrielt værktøj, software og udstyr

Hvad er forebyggende vedligehold?

Forebyggende vedligeholdelse er enhver forebyggende handling, der udføres på værktøj eller sammenføjningsudstyr, som generelt omfatter udskiftning af sliddele eller smøring – f.eks. ved hjælp af vedligeholdelsessættet. Efter forebyggende vedligeholdelse skal der udføres en test. Hvis vi arbejder med et monteringsværktøj, er kalibrering også påkrævet. For at udføre test og kalibreringer har du brug for et værksted med håndværktøj, specifikt udstyr og erfarne teknikere. 

Hvad er et Tool Management Center?

Et Tool Management Center (TMC) er en del af vores Uptime-serviceniveauaftale. Det er Atlas Copcos unikke servicemodel, hvor vores personale indfinder sig på kundens lokalitet, efter faste tidsskemaer, inden for et anvist område. Inden for dette område udstyres de med alt nødvendigt værktøj til reparation eller vedligeholdelse af Atlas Copcos værktøj eller andre mærker af tilspændingsværktøj, afmonteringsværktøj, slagværktøj, taljer osv. samt til at administrere den installerede base.

Vores certificerede serviceteknikere og ingeniører udfører specifik forebyggende vedligeholdelse og kalibreringer på et værktøjsstyringscenter. De har ansvaret for driftssikkerhedscentreret vedligeholdelse (RCM), linjesupport, konfigurationer og ISO-dokumentstyring. Vi sigter efter lavere gennemløbstider (TAT'er) for at øge kundens produktivitet.

Hvad er softwarevedligeholdelse?

Software kræver flere typer vedligeholdelse. Det kan være blot en rutineopgave, da fejl opdages af nogle brugere, eller det kan være en væsentlig hændelse. Nedenstående er eksempler på vedligeholdelse med udgangspunkt i formålet:

 • Corrective Maintenance korrigerer eller afhjælper problemer, der opdages af brugere eller via brugerfejlrapporter.
 • Adaptive maintenance holder softwareproduktet opdateret og tilpasset teknologiens og virksomheders stadigt omskiftelige verden.
 • Perfective Maintenance holder softwaren relevant over lang tid. Den indeholder nye funktioner og opfylder nye brugerkrav til at forfine softwaren og forbedre driftssikkerhed og ydeevne.
 • Preventive Maintenance undgår fremtidige problemer. Den sigter mod at løse problemer, der ikke er væsentlige nu, men som kan forårsage alvorlige problemer i fremtiden.

TechCover-softwarevedligeholdelseskontrakter fra Atlas Copco omfatter alle ovenstående og meget mere. Ikke kun at sikre softwarens tilstand og tilgængelighed, men også at hjælpe brugerne med at udnytte den bedst muligt gennem regelmæssige kurser, hjælp til forandringsledelse og generel anvendelsessupport.

Hvorfor har jeg brug for softwarevedligeholdelse?

Softwarens livscyklus starter ikke, når kodningen starter, og slutter med produktlanceringen. Det er i stedet en løbende livscyklus, der gør softwaren i stand til at udvikle sig og levere mere værdi gennem udvikling og vedligeholdelse.

Teknologien ændrer sig hurtigt, og software skal, hvis den anvendes, opdateres og vedligeholdes korrekt.

Softwarevedligeholdelseskontrakter leveret af professionelle softwareleverandører giver beskyttelse og ro i sindet ved at dække dig ind over for kompatibilitetsproblemer, fejl og andre softwareproblemer.

Med hensyn til omkostninger gør proaktive softwarevedligeholdelseskontrakter dig i stand til at opnå kontrol over dit softwarevedligeholdelsesbudget. Hvis du er dækket i forhold til softwareproblemer og modtager regelmæssige opdateringer, reduceres dine samlede IT-udgifter til et planlagt årligt vedligeholdelsesgebyr. Dermed elimineres uventede reparationsomkostninger og naturligvis omkostninger til produktionsnedetid forårsaget af softwareproblemer. 

Hvad er Health Check-software, og hvorfor er den vigtig?

TechCover Health Check er rygraden i vedligeholdelseskontrakten. Health Check-softwaren kører sammen med dit softwareprodukt og overvåger systemets tilstand i realtid (programmer, database, vært og netværk).

Takket være Health Check kan vi levere proaktiv service og automatisk løse mindre problemer direkte.

 

 

Kalibrering af værktøj og kvalitetssikringsudstyr

Hvad betyder kalibrering?

Inden for måleteknologi og metrologi er kalibrering bestemmelse og dokumentation af afvigelsen mellem et måleinstruments udlæsning og den værdi, der angives af en referenceenhed på højere niveau. Mere forenklet er kalibrering sammenligningen af to værdier, hvor en af disse værdier allerede er kendt.

Hvad er forskellen mellem fabrikskalibrering og akkrediteret kalibrering?

Kun udbydere akkrediteret iht. ISO 17025 kan udføreakkrediterede kvalitetssikringskalibreringer. Måleudstyret skal kunne spores ud fra nationale standarder og måleusikkerheden angives. Der er strengere krav til processen, systemet, uddannelse af teknikerne og regelmæssigt udførte gennemgange. På den anden side kan fabrikskvalitetskalibrering udføres af ikke-akkrediterede udbydere. Dette er ofte en forenklet testprocedure, som ikke nødvendigvis kan spores ud fra nationale/internationale standarder, og som ikke omfatter måleusikkerhed. 

Hvilken betydning har sporbarhed i forbindelse med kalibrering?

Ved kalibrering beskriver sporbarhed en proces, hvor værktøjet kalibreres af mere nøjagtigt udstyr iht. en national standard. Faktisk kalibrerer det nationale laboratorium måleudstyret for at sikre en endnu større nøjagtighed end værktøjet. Denne kæde af tiltag giver os det, vi definerer som "sporbarhed" af vores resultater. 

Hvad er almindelige standarder for kalibreringslaboratorier? Hvad er ISO 17025?

Hvis du overvejer kalibrering, skal du sikre dig, at dit værktøj og måleudstyr er i gode hænder. ISO/IEC 17025 er en standard, der definerer kompetence for laboratorie- og feltkalibreringer og udgør det centrale krav i at blive en akkrediteret kalibreringsudbyder. Flere OEM'er (producenter af originalt udstyr) bruger bilkvalitetsstyringsstandarden IATF 16949 - International Automotive Task Force. Den definerer kravene til leverandører i bilindustrien og fastlægger, at kalibreringen skal udføres af et akkrediteret laboratorium.  

Hvad er de almindelige værktøjskalibreringsstandarder?

ISO 5393 er en omfattende metode til test af værktøjs ydeevne, og maskinkapacitetstesten følger udvalgte dele af denne omfattende standard. Tyske OEM'er har udviklet en ny maskinkapacitetsstandard, VDI/VDE 2645-2, som kan definere en certificering ved enten at certificere hele værktøjet eller certificere værktøjet udelukkende til en bestemt anvendelse. Desuden dækker denne norm ikke kun moment, men også vinkelkalibrering. 

Hvad er de almindelige standarder for kvalitetssikringskalibrering?

ISO 6789 er en akkrediteret kalibrering af skruenøgler, der omfatter elektroniske og dobbelte skruenøgler og kliknøgler. EURAMET/cg-14 er i dag den eneste udbredte standard for akkrediteret kalibrering af momenttransducere til kvalitetskontrol. De fleste markeder anvender nationale standarder for akkrediterede kvalitetssikringskalibreringer baseret på denne procedure. VDI/VDE 2648 bør også nævnes for vinkelkalibrering af kvalitetssikringsudstyr: denne standard anvendes globalt på grund af manglende internationale standarder. 

Hvor ofte bør jeg kalibrere mine elværktøjer?

Baseret på de internationale retningslinjer fra ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) afhænger kalibreringsintervallet af flere faktorer, herunder anvendelseshyppighed, påkrævet nøjagtighed og virksomhedens interne kvalitetskrav. Kundens kvalitetsstyringssystem skal definere kalibreringsintervallet, f.eks. ISO9001. Hvis der imidlertid ikke er et kvalitets- eller lovgivningskrav, anbefaler vi kalibrering hver 12. måned for værktøj og måleudstyr. I mange sikkerhedskritiske eller medicinske anvendelser kræver retningslinjerne et interval på 3 til 6 måneder.

Kalibrering indgår i vores forebyggende vedligeholdelsesprogrammer, nemlig ToolCover.

 

 

Rådgivning og uddannelse

Hvad er samlingstæthed?

Forbandtintegritet betyder, at en samling kan spændes iht. den tekniske specifikation med en korrekt tilspændingsproces. Denne proces kan omfatte korrekt klemkraft, tilspændingsmoment, stabil proces og fejlregistreringsmetode.

Hvordan sikrer jeg samlingstæthed?

Med Tightening Development giver den omfattende analyse af klemkraft, moment og vinkel dig tilspændingsprocessens mest kritiske faktorer i realtid, så du kan sammenligne tilspændingsresultatet med dit tekniske design.  

Hvordan kan jeg løse problemer med bestemte forbandter?

Tightening Quality er den optimale løsning, hvis du har problemer med bestemte samlinger. Vi måler klemmebelastning, moment og hele samlingens progression, herunder tæthedsniveau, elasticitet, plastområde og flydepunkt. Alt ovenstående er nødvendigt for at definere problemet og levere en tilstrækkelig specifikation af målmomentet eller tilspændingsprocessen. Hvis Tightening Technique ikke kan løse problemet, peger vi på forbedringer i dit design.  

Tilbyder I e-læringsmoduler eller blot klasseundervisning?

I dag tilbyder vi primært klasseundervisning, især omkring Tightening Technique. Andre typer klasseundervisning, f.eks. operatørundervisning, udbydes også på udvalgte markeder. Vi bruger vores nordamerikanske marked til at teste nye e-læringsmoduler om tilspændingsteknik, som vi håber vil give høj kundeværdi, så vi snart kan indføre dem på andre markeder. 

Er kursuspensum identisk for alle deltagere?

Vi tilbyder Tilspændingsteknik-kurserforskellige niveauer: Basis, Avanceret og Ekspert. Basisversionen udbydes på de fleste markeder, mens Avanceret og Ekspert udbydes på udvalgte markeder. Desuden kan vi skræddersy klasseundervisningen til deltagergruppen. Vi bestræber os på at udvikle flere kurser til personer fra specifikke funktioner i kundernes anlæg, f.eks. produktion, forskning & udvikling, kvalitet, osv. 

Hvor lang tid varer kurset normalt?

Alt fra en halv dag op til 2-3 dage afhængigt af kundeforespørgsler og deltagerkategori. Dette kursus er ofte en blanding af teoretisk og praktisk indhold.

 

 

Kvalitetssikring af en styret limningsproces

Hvad er almindelige standarder for en limningsproces? Hvad er ISO 21368?

Industrielle standarder som ISO 21368 angiver kravene til kvalitetsmæssigt passende udførelse af limede samlinger og de generelle organisatoriske procedurer og rapporteringsprocedurer for professionel produktion, både på værksteder og lokalt. Det omfatter opretholdelse af kvalitetsstandarder inden for fremstilling, registrering og udarbejdelse af komplet dokumentation.

Hvordan sikrer jeg en styret limningsproces?

Forebyggende vedligeholdelse, procesoptimering, uddannelse, datasporbarhed og regelmæssig analyse er afgørende for at sikre dine limede samlingers kontinuerlige kvalitet.

 • Datasporbarhed og parameterovervågning giver bevis for funktionaliteten af den automatiserede produktionsproces.
 • Regelmæssig forebyggende vedligehold sikrer dit udstyrs funktionalitet, hvilket direkte påvirker applikationens kontinuerlige kvalitet.
 • Vores kursustilbud forbereder medarbejderne på at leve op til deres faglige ansvar.
 • Løbende procesoptimering sikrer, at du kan opfylde alle tidligere krav til limede samlinger.

 

 

Datadrevne serviceløsninger inden for produktion

Hvad er de vigtigste produktionsdata?

 • Data, der kan forbedre produktivitet og kvalitet
 • Data, der kan understøtte løbende forbedringer
 • Data, der kan registrere kritiske kvalitetsproblemer, indikationer, der fører til nedetid, eller omfattende omarbejde

Producenterne har altid forsøgt at indsamle værdifulde produktionsdata gennem arbejdstidtagning og visuelle inspektioner. I dag kan vi stole på, at intelligente, integrerede enheder automatisk producerer oplysninger og understøtter dataindsamling.  

Det er dog vigtigt at anvende produktionsdata korrekt for at forbedre den generelle produktivitet og kvalitet. Find ud af, hvordan vi kan hjælpe.

Hvad er fordelene for mig ved at bruge en cloudbaseret løsning til dataanalyse?

ALTURE®, vores datadrevne service, er en cloudbaseret løsning. Vi har valgt clouden af tre hovedårsager.

 • For at inddrage de bedste algoritmer og den mest veltrænede maskinindlæring
 • For at eliminere begrænsningen af computerkraft
 • For at muliggøre ekstern problemløsning

Desuden minimerer data i clouden ekstraarbejde for kundernes IT-afdelinger. Moderne cloududbydere sikrer, at data forbliver tæt på kunderne og understøtter kort ventetid og national datalovgivning.

Skal jeg være bekymret omkring cybersikkerhed, når jeg bruger jeres datadrevne service?

Nej, men du skal sørge for at overholde IT-kravene.

Vi tilstræber at skabe sikkerhed og nøje følge branchens sikkerhedsstandarder, som f.eks. SOC-2 og ISO27001.

Vi bruger MS Azure som et datacenter, der giver et højt sikkerhedsniveau. For os er det afgørende, at kundens IT-afdeling godkender vores opsætning og har tillid til vores håndtering af oplysningerne. Derfor bruger vi kun pålidelige tilslutningsteknologier, der er godkendt af mange kunders IT-medarbejdere.

Kunden deler kun relevante oplysninger om optimering af produktionsprocesserne og vedligeholdelse af værktøjet. Alle data uden for dette omfang filtreres, før de sendes til cloudtjenesten.

Når de bruger ALTURE®har vores kunder fuld kontrol over adgangen. Brugere logger på med deres virksomhedskonto, hvilket sikrer, at virksomhedens godkendelseskrav overholdes, og gør det brugervenligt.

 

 

Hvordan kan vi hjælpe?

Reservedele
Reservedele
Originale reservedele, servicesæt og serviceværktøj
 
Originale reservedele, servicesæt og serviceværktøj
Produktrelaterede dokumenter
Produktrelaterede dokumenter
Sikkerhedsoplysninger, produktvejledninger og manualer eller brugervejledninger i ServAid
 
Sikkerhedsoplysninger, produktvejledninger og manualer eller brugervejledninger i ServAid
Reparation
Reparation
Fuld kontrol over dine reparationer
 
Fuld kontrol over dine reparationer
Kalibrering
Kalibrering
Værktøjskalibrering, akkrediteret kvalitetssikringskalibrering​ og værktøjstest
 
Værktøjskalibrering, akkrediteret kvalitetssikringskalibrering​ og værktøjstest
Garanti
Garanti
Garantioplysninger for vores udstyr, software og reservedele
 
Garantioplysninger for vores udstyr, software og reservedele
Ofte stillede spørgsmål
Ofte stillede spørgsmål
Ofte stillede spørgsmål om vores service
 
Ofte stillede spørgsmål om vores service
Vores servicecentre
Vores servicecentre
Find vores servicecentre og kalibreringslaboratorier i nærheden af dig
 
Find vores servicecentre og kalibreringslaboratorier i nærheden af dig
Kontakt os
Kontakt os
Udfyld formularen, så forbinder vi dig med den rigtige person
 
Udfyld formularen, så forbinder vi dig med den rigtige person

Har du stadig spørgsmål? Kontakt os.