Atlas Copco Denmark - Industriværktøj og systemløsninger
Vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Power Technique
Løsninger
Specialty Rental Solutions
Løsninger
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Vakuumpumper med olielås
Boremaskiner
Udlejningsflåde
Produkter og løsninger
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger
Strømgeneratorer
Produkter og løsninger

Smart Factory

Mere effektive produktionsprocesser gennem automatisering og digitalisering. Godt på vej til Industri 4.0.

Industri 4.0, eller den fjerde industrielle revolution, ændrer i høj grad den måde, hvorpå virksomheder fremstiller, forbedrer og distribuerer deres produkter. Ved at integrere nye teknologier, analyser, AI og maskinlæring i deres produktionsfaciliteter skaber producenterne den fjerde industrielle revolution intelligente fabrikker. Forretningspotentialet er enormt og giver nye niveauer af driftseffektivitet og respons på kundernes krav.

Intelligente fabrikker skaber mere effektive og produktive produktionsprocesser med højere ressourceeffektivitet, mindre spild, længere levetid for maskinudstyr og forbedrede arbejdsforhold for medarbejderne. Når alt dette er sagt, er intelligente fabrikker derfor en vigtig faktor i overgangen til et samfund med lav CO2-udledning, eller med andre ord i bestræbelserne på at tackle udfordringen med klimaforandringer.

Atlas Copco er en strategisk partner, der tilbyder en udførlig vej i din overgang til Industri 4.0 og fuldt forbundne intelligente fabrikker.

Intelligente fabrikker og Industri 4.0 er den sikre vej inden for moderne industriel produktion. Lad os dele vores indsigt, erfaringer og viden, så du kan bringe dine produktionsprocesser op på et højere niveau.