En luftmotors ydeevne

En luftmotors ydeevne er afhængig af indgangstrykket.

Højtydende luftmotor

Motoren kan operere over hele momentkurven

Ved et konstant indgangstryk udviser luftmotorer det karakteristiske lineære udgangsmoment/hastighed-forhold. Men ved blot at regulere lufttilførslen ved hjælp af drosling eller trykregulering kan motoreffekten nemt ændres. En af egenskaberne ved luftmotorer er, at de kan operere over hele momentkurven fra fri hastighed til stilstand, uden at motoren tager skade. Den frie hastighed* eller tomgang defineres som driftshastighed, hvor der ikke er belastning på udgangsakslen. *Fri hastighed = rotationshastighed for udgangsakslen, når ingen belastning påføres.

Effektkurven

Luftmotor, effektkurve

Den effekt, som en trykluftmotor producerer, er ganske enkelt produktet af drejningsmoment og hastighed. Luftmotorer frembringer en karakteristisk effektkurve, hvor den maksimale effekt opstår ved omkring 50 % af den frie hastighed. Momentet produceret på dette punkt er ofte omtalt som "drejningsmoment ved den maksimale udgang." Udgangsformel: P = (π x M x n) / 30 M = (30 x P) / (π x n) n = (30 x P ) / (π x M) P = effekt [kW] M = drejningsmoment [Nm] n = hastighed [rpm]

Arbejdspunktet

Luftmotor, arbejdspunkt

Arbejdspunktet for en luftmotor

Når du vælger en luftmotor til en opgave, er første skridt at fastlægge "arbejdspunktet". Dette er en kombination af den ønskede driftshastighed for motoren og det påkrævede moment ved punktet. Bemærk: Det punkt på moment/hastighedskurven, hvor motoren rent faktisk arbejder, kaldes arbejdspunktet.

Luftforbrug

Luftforbruget for en luftmotor stiger i takt med motorens hastighed og er dermed størst ved fri hastighed. Selv ved stilstand (med anvendelse af fuldt tryk) forbruger motoren luft. Dette afhænger af den indre lækage i motoren. Bemærk: Luftforbrug måles i l/s. Dette er imidlertid ikke den faktiske mængde, som den komprimerede luft fylder i motoren, men det er målt som den mængde, luften ville fylde, hvis den fik lov til at udvide sig til atmosfærisk tryk. Dette er en standard for alt pneumatisk udstyr.