Trin 4 - Validering af teknisk kompetence

For at få bekræftet den enkeltes aktuelle færdigheder, viden og evne gennemføres ECITB-valideringstest af teknisk kompetence hvert 3. år for at dokumentere den løbende udvikling.

Kontakt os