Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Dust control: cleaning your worries away

The art of ergonomics: download our guide

Dust from many materials is harmless and causes no permanent damage. Even so, this dust can make working conditions difficult and unpleasant, which can affect productivity. The dust from some materials, however, can be harmful and cause diseases such as lung cancer, silicosis, kidney disease and toxic poisoning as a result.

It is mainly the size of the particles that are of most concern. This because they can penetrate the body´s defence system and reach the oxygen transfer areas in the lungs. An efficient general ventilation system will reduce the number of particles in the air - but there is more we can do to help create a healthier work environment.

Controlling dust at the point of creation

There are several methods of ensuring that the operator is not exposed to dust when using hand-held tools in, for example, grinding, cutting, drilling and chipping operations.
- A workbench can have extraction openings connected to a strong vacuum source.
- A movable extraction hood can be used and the tool itself can be fitted with an extraction system.
- In extreme cases, the operator can wear breathing apparatus as additional protection.

Of all the dust collection methods, dust extraction on the tool itself is by far the most efficient as the collection is at the point of the dust creation. This not only ensures very efficient extraction but also requires less airflow. Almost any tool can be fitted with this type of manifold.

Dust extraction kit images

Why you should use dust extraction on your hand-held tools→ Efficient removal of dust (up to 95% extraction)
→ Better visibility and precision while working
→ Improves the lifetime of your equipment
→ Keeps your workplace clean and tidy
→ Airborne dust and fine particles are hazardous to your health

The importance of using a dust extraction with your tool

The art of ergonomics: download our guide

By submitting this request, Atlas Copco will be able to contact you through the collected information. More information can be found in our privacy policy.