Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Quality Assurance isn’t only about torque

The quality of any produced good is surely the quality of its assembly, but quality goes beyond that. A customer would expect a new product to be perfect. No scratches, no bumps, and all the parts working correctly.

Today, these inspections are typically done with pen and paper. This leads to large paper archives and data that are impossible to retrieve, not to mention all the misunderstandings related to poor writing.

Atlas Copco’s solution is the solution ready for the new world of Industry 4.0. With the STpad, operators can run torque inspections, along with visual inspections. Operator mistakes will be reduced by guiding them with pictures and text. During the inspection, the STpad can be used to scan the VIN number of a vehicle and also to take pictures to document the eventual quality issues found.

Quality Managers will highly benefit from this solution, thanks to the integration with Atlas Copco’s QA Supervisor. From its web-based user interface, Quality Managers will be able to manage the operators’ routes, quickly find the inspection results, and create quality reports.

Questions? Contact Atlas Copco today. 

Quality Assurance Articles Quality