Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

GE Aviation reduces maintenance error with wearable technology

Jet engine makers estimate they lose millions of dollars each year because nuts that seal fluid lines and hoses, called b-nuts, aren’t screwed on just right.

25 Σεπτεμβρίου 2020

If the b-nuts are deemed too loose or too tight during testing, the engine has to be fixed before it can power a plane with paying passengers. Until recently, there were few good ways to tell if the nut had hit that sweet spot. Workers with torque wrenches had to rely on their skill and judgment to nail the delicate balance.

Pilot study in Cincinnati - Reducing maintenance error with wearable technology

GE Aviation recently conducted a pilot study which assessed the utilization of wearable technology to minimize errors, improve product quality, and increase mechanic efficiency. The pilot combined numerous technologies including Google Glass optical head-mounted displays, industrial augmented-reality software, and a smart wireless Atlas Copco Saltus MWR-85TA torque wrench.

MWR-85TA being utilised by GE Aviation in a wearable technology pilot

For the purposes of the pilot program, Atlas-Copco agreed to lend the GE team a wireless torque wrench. The wrench used for the pilot program was an Atlas-Copco Saltus MWR-85TA torque wrench with a torque capability of 15-85 Nm (11-62.7 ft lbs). Atlas-Copco has several different models of wireless torque wrenches that could be integrated with the wearable technology based on the proposed application.

Exciting result

Some 85 percent of the 15 mechanics who participated said the system would reduce manufacturing errors, and 60 percent said they preferred using the wearable technology to the traditional methods. It took one senior mechanic 35 minutes to complete a task without the glasses and 32 minutes with the glasses — an 8 percent improvement. Later that day, while performing another maintenance task, the same mechanic clocked in 51 minutes using standard procedure and 38 minutes with the glasses — a 25% improvement. On average, across all mechanics studied, the efficiency improvements were between 8 and 11 percent, a number that might grow once the learning curve for use of the devices is mastered.

Based on the data, GE estimated that the bolt-tightening tech could save the company millions over a decade.


Thanks to Kristin Kloberdanz, Ted Robertson, Jay Bischof, Matt Geyman, Eric Ilse from GE

Find out more