Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Product Essential Series: ToolsTalk 2

Watch now as IQS Product Specialist Jay discusses ToolsTalk 2, an Atlas Copco software solution. ToolsTalk 2 is the new generation software in controller programming. In this Product Essential series, Jay will cover how to connect to ToolsTalk 2 and much more.

ToolsTalk 2: User permissions

Watch now as IQS product specialist Jay demonstrates how administrative and user permissions screens carry out different users’ responsibilities, thereby delegating the role assignment. Essentially, this how-to shows how to gives control over what each role can do within the TT2 software system.


Pushing updates to ToolsTalk 2

Watch now as Jay discusses how data is automatically copied from controllers to ToolsTalk 2 upon first connection. But, to make the changes, users must push the changes. Fortunately, this process is simple – watch on to see how this can be done!


Setting up master configurations

Watch now as Jay demonstrates how having and using a template is easy in ToolsTalk2. Users can save a standard template to use across stations or different plants, therefore making it easier to distribute. Tune in to see how this can be one.


Software backup management

Watch now as Jay demonstrates how TT2 shows an easy way to monitor lines on approved software. Easily update an entire production line all at once with TT2 fully-supporting controllers, like Atlas Copco’s PF6 and PF6 Flex.


Viewing trace analysis

Watch now as Jay demonstrates how TT2 allows for ease in analysis on traces deviations, which therefore allow for saving on recall costs.


Licensing ToolsTalk 2

Watch now as Jay discusses licensing ToolsTalk 2 line or server versions. Additionally, he’ll cover how to apply digital licenses into your controllers through the ToolsTalk 2 FMS.

Connecting to ToolsTalk 2

Ready to take your line management to the next level, this client-based software solution provides quick, easy configuration and complete traceability to your entire line structure. In this video, Jay provides an in-depth overview of the methods of connecting to ToolsTalk 2. This process can be done three different ways, depending on the version that the user has.

Software and Controllers Foundries & Metal Fabrication Government & Defense General Industry Original Equipment Manufacturer Aerospace Electronics Automotive Heavy Equipment & Machinery Energy Shipbuilding Product Training Rail Industry