Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες
Maintenance application banner

Maintenance industry

The tools and machinery used in the maintenance industry need to be durable and reliable with applications including high pressure water blasting robots, pipe rehabilitation robots, chemical spray systems, etc. Atlas Copco air motors can be trusted to get the job done in any application.

Contact our expert!

Corrosion resistant

Our stainless steel motor cells offer excellent reliability and productivity even in wet and rough environments.

Compact and efficient

Owing to it's compact design, our air motors are ideal for mobile and handheld maintenance tools.

Safe operation

Our LZB models with breaks ensures safe operation.

Jobs that use the air motors

 • Blasting
 • Cleaning
 • Dressing
 • Washing
 • Machining

Recommended air motor models

 • PZB21-L
  0.21 kW
  0.28 hp
 • LZB22-RL
  0.16 - 0.27 kW
  0.21 - 0.36 hp
 • LZB34-RL
  0.25 - 0.39 kW
  0.34 - 0.52 hp 
Technical details of each model can be found in the leaflet below. 

Supporting accessories

 • Stainless steel motor cell
 • Multi-flex swivel
 • ErgoQIC coupling
 • Turbo hose
 • Polur hose
See more in Air line accessories here.

Visit Expert Hub to read the success stories shared by our partners!

Download the leaflet and the air motor catalogue