Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Explosion proof and ATEX certified air motors

Our air motors are ATEX certified, in compliance with the European Union’s ATEX Directive on equipment for potentially explosive environments.

Explosion proof air motor

Certified air motors are ideal for hazardous environments, where sparks or high outer temperatures might otherwise ignite explosive gases, vapor or dust. Each unit is separately tested and will meet the following explosion proof classes.


Below is the list of our four different certifications:


  • LZB 14, LZB 42, LZB 46, LZB 54, LZB 66 and LZB 77 - Ex II 2G T4 IIC D110°C
  • LZB 22, LZB 33 and LZB 34R - Ex II 2G T5 IIC D85°C
  • LZL 03S, LZL 05S, LZL 15, LZL 25 and LZL 35 - Ex II 2G T2 IIC D240°C
  • LZL 03M and LZL 05M - Ex II 2G T5 IIC D85°C