Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Stainless steel air motors for demanding environments

One of the main benefits of air motors is their ability to work in harsh or even aggressive environments.

Stainless steel air motors, pneumatic stainless steel motors
  • Atlas Copco's stainless steel motors enlarge the field of applications to areas where the environment is corrosive.This can be in the food processing industries where corroding detergents are used or in the chemical industry where the atmosphere as such is corrosive.
  • Stainless steel motors are also ideal for explosive environments because they don't generate electrical sparks and reduces the risk of mechanical sparks.
  • Atlas Copco's stainless steel air motors have a clean design with no dirt collecting corners or cavities. The motors are equipped with double seals in flour rubber at the shaft end to prevent water or cleaning detergents from entering the gears.
  • The planetary gear is greased with food grade grease approved according to USDAH1.
  • Atlas Copco's range of stainless steel motors is available in lubricated and lubrication free versions.
  • The material used in the back head, casing and front part is stainless steel with the designation: ISO 683/XII Type 17, SS 142346, - DIN 17440 X12CrNiS188. The material used in the outgoing shaft and gear rim has the designation: ISO 683/XII Type 9b, SS 142321, - DIN 17440 X22CrNi17. Atlas Copco air motors, LZB, are approved for use in explosion risk areas, zones 1 and 2, in conformance with standard EN 1127-1 (November 1996) designated EXII 1 GT6.

Get more information in our catalog: