Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

How to choose the right vane air motor

When selecting the right motor for any given application, it is advisable to consider what needs must be satisfied. A good way to do this is by using the step-by-step process described below.


General rules for selecting air motors

The wide operating range of an air motor makes it probable that a number of different motors could run at the same working point. Where on the torque-speed curve you find the working point affects your choice of motor.

Because it is most efficient to run the motor at the speed produced by maximum power, selecting the motor that produces maximum power as close to the working point as possible will give you the best possible alternative. This motor will also give the lowest air consumption for a given power output.

If stable speed of the air motor is important you should avoid working with speeds below the point of maximum power. This assures that there is some “reserve power” in the case of load increase. It is also a good idea to work closer to the idling speed when there is uncertainty about the torque demand.

Low speed/high torque places a high load on the gears. High speeds affect the lifetime of the vanes.

If a very long lifetime is demanded, a large motor that is restricted or run at a low pressure should be chosen.


Different working point areas

As indicated in the photo:

right air motor

Different working point areas(1)
High starting torque
Stable speed
High air consumption
High vane wear Low gear wear
(2)
Smallest motor
Average wear of most parts
(3)
Low starting torque
Insatiable speed
Low air consumption
High load on gears
Low vane wear