Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

How to install your vane air motor

An air motor needs a certain amount of air and a certain pressure to function. Supply and exhaust hoses must therefore be properly dimensioned.


Air lines

Air lines that are too long or with dimensions that are too small mean pressure drops. This means power losses. The exhaust line must have a larger dimension than the supply line. This is because the exhaust air occupies a larger volume than the supply air. For an inlet pressure of 6.3 bars (= 7.3 bars absolute) and an outlet pressure at atmospheric level (= 1 bar absolute) the volume increase is a factor of 7.3. In practice this means that if the same dimensions are used for inlet and outlet lines a back pressure is built up and the motor loses its efficiency.

Air preparation

To ensure reliable service an air filter and lubricator (if the motor is not lubrication free) should be fitted into the inlet airline – within 5 meters from the motor. It is recommended that a pressure regulator is also incorporated into the air preparation package. This has the function of maintaining the desired working pressure, and can be used to modify the output exactly to meet the needs of the application. To remember: When selecting an air preparation package, ensure all components have a flow capacity sufficient to meet the requirements of the motor.

Lubrication

To achieve optimum service life and performance an air motor should be supplied with 50 mm ³ of oil for each cubic meter (1000 liters) of air consumed. Insufficient lubrication will result in accelerated vane wear and a reduction in performance.