Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

How to modify the vane air motor performance?

Throttling and pressure regulation are two methods to modify the performance of an air motor. The conditions for the application decide which method is preferable.


Throttling

Throttling air motor
A throttle is usually fitted into the motor’s inlet, although it can also be fitted into the exhaust.

The benefit of throttling the inlet is that air consumption is reduced, whereas throttling the exhaust air maintains a slightly higher starting torque.

When it is desirable to maintain a high starting torque but reduce running speed – throttling is the best method of modifying the motor’s output.
Throttling illustration

Throttling is synonymous with air flow control and affects speed more than torque.

Pressure regulation

Pressure regulation air motor

Pressure regulation affects torque more than speed

When using a pressure regulator it is always fitted into the inlet of the motor. The use of pressure regulation is ideal when control of the stall torque is required and a high starting torque unimportant.

Motor performance with other air pressures

All performance graphs of Atlas Copco air motors are given for an inlet pressure of 6.3 bars. For other air pressures the performance curves must be recalculated.

To calculate performance data the motor data at 6.3 bar has to be multiplied by the correction factor shown in the table below.

Another way to find out how to pressure regulate or throttle motors is to use the Air Motors selection program.

Correction factors
Air pressure Output Speed Torque Air consumption
(Bar) (Psi)
7 101 1.13 1.01 1.09 1.11
6 87 0.94 0.99 0.95 0.96
5 73 0.71 0.93 0.79 0.77
4 58 0.51 0.85 0.63 0.61
3 44 0.33 0.73 0.48 0.44