Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες
SCA Lighting Final Assembly

Lighting applications in final assembly

Our solutions for safe and reliable lighting applications in final assembly

Contact our experts

Challenges in lighting applications:

When assembling a light module, the most challenging part is to achieve a hermetically sealed bond thad avoids internal contamination and condensation. This can be achieved by using a 2C adhesive. At Atlas Copco we have the knowledge and products to prevent your material from unwanted curing, extend your uptime and lower your process costs.

Our solution:

SCA Lighting Application round bead

Round bead application for lighting

When assembling headlights, the surface must be pre-treated to achieve the best bond. The goal of the bond is to be hermetically sealed, avoiding contamination and condensation inside of the module. 2C adhesive is often used due to a lack of a physical curing option at this stage. When working with a 2C adhesive a controlled material flow is mandatory to prevent unwanted curing.


Our SCA product line offers a flexible metering system, which allows control of the material flow of each component individually and solves this issue. Another challenge when working with 2C is the need to manage temperature, as the curing mechanism and process time are highly affected. Our hybrid peltier technology and our water-cooled hoses ensure stable quality, even in hot climate conditions. We provide you the best service – wherever you are. If you want to know more about our solutions for lighting applications, don’t hesitate to contact one of our experts.

More final assembly applications: