Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Smart connected bolting

Innovative new bolting solutions and technology that support the implementation of industry 4.0, not only in the factory, but also in the field.

Contact us

Supporting the energy transition

The energy sector is undergoing huge change. Not only is there a transition from fossil fuel sources to clean renewable sources, but all energy sector operations need to increase productivity and reduced costs to remain competitive. This is driving demand for smart bolting solutions that can increase operational efficiency in areas such as faster process times, less bolted joint failures, and optimized service costs. Here at Atlas Copco we are developing innovative new solutions that are enabling Industry 4.0 to be applied not only in the factory, but also in the field.

We are driving the transformation

Why Smart Connected Bolting is important for you

If the process control and documentation capability used in production facilities today were to be deployed in the operations and maintenance environment, this would have significant positive impact for OEM’s, contractors in the energy industry as a whole relating to higher quality delivered work, cost reduction, and improved operational efficiency.

This was not possible in the past, however the new availability of mobile connectivity, cloud and smart devices are enablers that make this very much a reality today. The availability of these solutions now make it possible to take the “smart factory” into the field based, operational, work environment.

In order to have a truly connected and efficient system it is critical that all bolting technologies (hydraulic torque, bolt tensioning, continuous rotation) have one common user interface, both for operational process control and analysis and traceability of data. This is what we call Smart Connected Bolting by Atlas Copco.

New solutions for ever changing challenges

Start your transformation

The energy industry is becoming more global and more competitive every day. Larger bolts, in more extreme environments and with longer product life cycles means there is a need for new bolting solutions that support the goal of maintenance free bolted assembly.

To address these demands, the implementation of smart factory technology in the field based environment is a critical path to take that will ensure the best quality products are manufactured, installed and operated for the full product life cycle with reductions in both risk and cost.

Contact us to start your Smart Connected Bolting transformation

✔︎ Έγκυρο Μη έγκυρος αριθμός Μη έγκυρος κωδικός χώρας Πολύ μικρό Πολύ μεγάλο

By submitting this request, Atlas Copco will be able to contact you through the collected information. More information can be found in our privacy policy.

Discover our products