Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Bolt tightening software

Makes the bolt tightening calculations easier and faster

Bolt Load Software

The Atlas Copco software allows users to manage and rapidly calculate bolt tensioner pressures. Tentec Bolt Load Software has been designed with the philosophy of minimal input, maximum output. Documentation for multiple bolted joint projects can be created very quickly with minimal operator input. The software package contains data for the following standard bolted flangers:

  • ANSI B16.5
  • MSS SP-44
  • API 6A • API 17SV
  • SPO/Norsok L-005
  • Vector SPO compact flanges

Tightening Sequence

The software in conjunction with the Atlas Copco user instruction manual for the particular tool being used, walks the operator through the complete tightening process from start to finish. Correct, best practice, tightening sequences are given along with the tensioner pressures required to tighten a bolted joint in the most efficient time possible.

Bolt Stress Graph

The Atlas Copco Bolt Tightening Software will in most cases recommend a suitable bolt stress, based on the bolt loads specified in the different bolted flange specifications. The software also has a feature which allows it to be used on non standard bolted joints. In "Manual Mode" the user enters important bolted joint information, such as bolt diameter, clamp length and target bolt load and the software will select a suitable Tentec tool and generate the correct pressure and tightening sequence to apply to the selected tool. The software generates a live bolt stress graph so that the user can see at a glance what proportion of the bolts tightening capacity is being used.

Request the Bolt load software

✔︎ Έγκυρο Μη έγκυρος αριθμός Μη έγκυρος κωδικός χώρας Πολύ μικρό Πολύ μεγάλο

By submitting this request, Atlas Copco will be able to contact you through the collected information. More information can be found in our privacy policy.