Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες
EBB26 b&w 1600x672

EBB26 made for people to make more

A battery drill designed to enhance its user. A drill engineered to enable operators to move faster, make fewer errors, perform better and ultimately achieve more.

Download interactive demo

Improving productivity means embracing the human factor

Drilling errors cause major process delays, incur significant costs and compromise quality. The human factor– often underestimated, overlooked or even shunned. We, on the other hand, embrace it. To increase productivity, we need a drill that’s designed to enhance human performance and bring out the best in their users, letting them do more work with less effort.

That's why we created the battery drill EBB26 - a drill made for people to make more.

It's cordless

Save up to €1.3M* per year on accidents

*per 3000 employees

Each year, up to 50 assembly line accidents occur due to pneumatic hoses. By going cordless, we remove trip hazards - making movement safe and simple while eliminating unnecessary costs. 

A cordless battery drill to make users more mobile. Because when operators can move freely and can seamlessly switch between tasks, productivity is at its best.

It's accurate

Save up to €30K per operator, per day*

*for an operator drilling 600 holes per day

Thanks to advanced features and reduced runout, we improve accuracy and hole quality­ - ensuring identical holes for every operator, in every material.

An accurate battery drill that provides its user with essential feedback to improve accuracy. Because when operators make fewer mistakes, productivity increases - and quality is not compromised.

It's ergonomic

Save up to €2.4M* on workplace injuries

*per 3000 employees

A balanced drill for safe drilling in every position and designed to reduce the risk of wrist injury and minimize strain on the user. 

With the same weight as a pneumatic tool, an ergonomic design and a low sound level, EBB26 makes drilling less of a strain on the operator. That means keeping users healthy, engaged and performing at their very best.