Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες
ILT Banner web

Tool location

Enable flexibility in your production with the ILT

Operate in the correct station with all battery tools

With the Atlas Copco Wireless Tethering solution your battery tools will only operate in the correct station. This helps avoid reworking saving you time and money.

Today we see manufacturing industries with an increasing product mix. This requires more flexibility in your production. Battery tools are generally a good solution to give you this flexibility.
A challenge with battery tools is that they are not physically coupled to a specific station and can move around in the plant. Operators can make mistakes and work on the wrong product in your line.

✔ How do you make sure your tool is only used within its permitted work area?

✔ How do you tie it to a specific work position in the right area?

✔ How do you prevent the operator from making an error?

We have developed a new tool location system answering to these challenges. It is called the ILT - Industrial location tethering

STB wireless tool, ILT

STB wireless tool: enabled

STB wireless tool, ILT

STB wireless tool: disabled

# Virtual Cable
The ILT provides a virtual cable, equivalent of having a cable tool physically tied to the controller, but wireless.

# Tool Orientation Detection
Make sure that the correct bolt is tightened using the orientation detection functionality.

# Error Proofing
The correct tightening program will automatically be selected based on the tool’s position or orientation.

# Easy Configuration
The ILT is a standalone location solution, simple to install directly at your workstations and production.

# Installed Base
The ILT is compatible with the PF6000, as well as the PF4000. You can control where your manufacturing tools operate right now!

Stay tuned!

Connect to our knowledge database with demonstration video, whitepapers or even elaborate a vision with us, without any preconditions.

By submitting this request, Atlas Copco will be able to contact you through the collected information. More information can be found in our privacy policy.