Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

SRB - one handed with error proofed action

Experience low reaction cordless one-handed operations – in an error-proofed production.

Ask for more information here

Loading...

Slim design

slim design low reaction tools
Feature and benefits
▪ Light tool with slim from part

Value
▪ Easy access to cramped areas
▪ Easy to engage the screw

Get better operator ergonomics

ErgoPulse PTI pulse tool
Feature and benefits
▪ Heat management and comfortable grip
▪ Well balanced on the grip
▪ Ergonomically designed handle

Value
▪ Less operator fatigue
▪ Less cost spent on operator injuries and sick absences
▪ Better operator experience

Increase your productivity

ErgoPulse PTI pulse tool
Feature and benefits
ActiDrive is able to boost the power allowing the motor to reach high speed and maximize the production

Value
With an even faster, battery tool you can reduce the time per production unit and get a higher productivity:
▪ Increased number of product produced
▪ Lowered cost per unit produced
▪ Effective utilization of available resources

Maximize your production uptime

ErgoPulse PTI pulse tool
Feature and benefits
▪ Improved radio coverage with the dual antenna system
▪ Buffer battery
▪ USB port for PC connection
▪ RBU card

Value
▪ Dual Antenna: less risk of influence by operators or obstacles in the production line
▪ Buffer Battery: guarantee to not lose any communication during the battery replacement.
▪ USB Port: Simple way to set up your wireless parameters.
▪ RBU Card: complete back up of the tools parameter making easy the process to replace the tool, just inserting the SD card to the new tool.

Get total flexibility

ErgoPulse PTI pulse tool
Feature and benefits
The battery technology gives flexibility in production with easier operations and station set-up

Value
▪ Accessibility to the joint
▪ Easy operation rebalancing
▪ Choose between a number of tightening or weight -18v or 36v battery - without compromise the performance of speed or torque

Download our leaflet!