Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

FAQ: What is accredited quality assurance calibration in the nutshell?

Our calibration expert explains the definitions of a few key terms in order to avoid misunderstandings. In practice, these terms are often used in incorrect contexts or are understood incorrectly.

Talk to us!

Understand Atlas Copco accredited quality assurance calibration service

Accredited Quality Assurance Calibration is the first step in securing quality control of your production, reducing rework and liability cost. Performed by our calibration experts, all Atlas Copco calibrations fulfill all relevant requirements. 

Accredited Quality Assurance Calibration service provides you with: 
• Measurement equipment calibration certificates following relevant standards
• Accredited in lab or accredited on-site calibration services
• Functional test before calibration
• Calibration including adjustment of equipment (where applicable)
• Performed only with traceable reference equipment
• Calibration due-date reminders
• Retrievable calibration certificates for at least 10 years.

Check out Atlas Copco calibration services