Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

TechCover service level agreements

Protect your investment – Optimize your production performance!

What is a TechCover service level agreement?

TechCover is a software support and maintenance contract that focuses on maximized system uptime and performance improvements while maximizing your productivity.

What do you get?

Prioritized support expertise, reduced resolution times, and software updates are some of the critical components. Designed and built-on global best practices all at a fixed cost.

What are the benefits?

Protecting production investment while optimizing production performance, quality and availability, as well as minimizing production risks.

With more than 1,200 service engineers we support you all the way with spare parts, manuals, certificates, software support and much more.

TechCover is a service level agreement for Atlas Copco software. The software gives you the capability to continuously enhance your production and TechCover maintenance contract facilitates you make the best from the software with planned cost. Thanks to that, your production investment, performance, quality and availability are secured. No surprises!


 


TechCover service level agreements are designed to meet and exceed your specific support requirements. At the moment, we have TechCover service level agreements for ToolsNet and Error Proofing Solutions.


Read more about TechCover for our software solutions