Saspiestā gaisa kvalitātes standarts - Atlas Copco Latvia
Atlas Copco Latvia - Compressors
Our solutions
Industrial tools & assembly solutions
Solutions
Power Technique
Solutions
Products
Power Technique
Energy Storage Systems
Compressors
Solutions
Products
Compressors
Products and solutions
Solutions
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Saspiestā gaisa kvalitātes standarts

Kontaktinformācija

Izcilība bezeļļas saspiestā gaisa kvalitātē

Neapstrādāts saspiestais gaiss satur mitrumu, putekļus un eļļas piemaisījumus, kas var piesārņot saspiestā gaisa sistēmu un sabojāt produkciju. Šādu seku un radīto zaudējumu novēršana var ievērojami pārsniegt pienācīgas saspiestā gaisa sagatavošanas un attīrīšanas izmaksas. Atlas Copco bezeļļas gaisa kompresori piegādā saspiesto gaisu atbilstoši ISO 8573-1:2010 0.klasei, kas nodrošina gaisa sistēmas drošību, izvairoties no dīkstāves un ražošanas kavēšanās, kā arī produkcijas kvalitāti.

100% tīrs un drošs saspiestais gaiss

Atlas Copco bezeļļas gaisa kompresori piedāvā vairākas priekšrocības:

  • Pilnībā aizsargāta saspiestā gaisa sistēma

Tiek piegādāts bezeļļas saspiestais gaiss atbilstoši ISO 8573-1:2010 0.klasei. Lai pilnībā aizsargātu saspiestā gaisa sistēmu no mitruma, var izvēlēties vienu no pieejamiem Atlas Copco žāvētājiem.

  • Zemākas ekspluatācijas izmaksas

Samazinot ražošanas izmaksas, palielinās rentabilitāte. Izmantojot, visplašāko saspiestā gaisa un žāvēšanas tehnoloģiju risinājumus, ir iespēja nodrošināt zemākas ekspluatācijas izmaksas.

  • Videi saudzīgs

Izmantojot bezeļļas saspiestā gaisa tehnoloģiju, jūs aizsargājat vidi, ievērojat starptautiskos standartus, samazināt enerģijas patēriņu un novēršat piesārņotā kondensāta apstrādi.

Noskatoties šo video, jūs uzzināsiet vairāk par Atlas Copco bezeļļas kompresoriem

ISO 8573-1:2010 ir TUV pārbaudīts 

TUV ir neatkarīga, starptautiska organizācija, kas specializējas tehnoloģiju drošības un kvalitātes novērtēšanā. TUV ir atzīta visā pasaulē par tās neatkarību, neitralitāti, profesionālo kompetenci un augstajiem standartiem. Atlas Copco bezeļļas kompresori ir pārbaudīti dažādos darba apstākļos. Visas iespējamās eļļas formas tika mērītas dažādās temperatūrās un spiedienos, taču, tā kā izplūdes gaisa plūsmā netika atrastas eļļas pēdas, mūsu kompresori pārspēja TUV augstos standartus.

Bezeļļas tehnoloģija nozīmīgām nozarēm

Vairāk nekā sešdesmit gadus Atlas Copco ir bijis līderis nozarē, kas izmanto bezeļļas saspiestā gaisa tehnoloģiju, balstoties uz plašu pieredzi un nepārtrauktiem tehnoloģiskiem uzlabojumiem. Jūs vienmēr varat būt pārliecināts, ka ir ieviestas stingras sertifikācijas un testēšanas procedūras, lai nodrošinātu to, ka bezeļļas saspiestais gaiss atbilst visaugstākajiem gaisa kvalitātes kontroles standartiem. ISO 8573-1:2010 0.klases saspiesto gaisu izmanto nozarēs, kurās saspiestā gaisa kvalitāte ir visnozīmīgākā.

  • Pārtikas un dzērienu ražošana 
  • Medicīna un veselības aprūpe
  • Notekūdeņu attīrīšanas nozare
  • Ķīmiskā rūpniecība
  • Auto rūpniecība 
  • Tekstilrūpniecība
Šajās nozarēs pat vismazākā eļļas daudzuma klātbūtne gaisa sistēmā var radīt ievērojamas papildu izmaksas ražošanas procesā un kaitēt produkcijas kvalitātei. 
ISO 8573 1 2010

ISO 8573-1:2010

ISO 8573-1:2010  Air Purity lietojumprogramma

Nosakiet savu saspiestā gaisa sistēmas risinājumu, izmantojot Air Purity lietojumprogrammu.

Air Purity tool

Vai eļļas kompresori ar eļļas noņemšanas filtriem var nodrošināt bezeļļas saspiesto gaisu?

Šo risinājumu bieži sauc par “tehnisko bezeļļas saspiesto gaisu”. Tomēr pat optimālos apstākļos un izmantojot pat vairākus eļļas filtrēšanas posmus, saspiestā gaisa sistēmas attīrīšana no eļļas netiek garantēta.

Strādājot ar eļļas kompresoriem, lai sasniegtu vismaz samērā pieņemamu saspiestā gaisa kvalitāti, ir nepieciešama labi funkcionējoša kompresora dzesēšanas/ventilācijas sistēma un daudzkomponentu eļļas filtrēšanas iekārtas. Neatbilstoša vai nepietiekama šo komponentu tehniskā apkope var piesārņot un sabojāt gaisa sistēmu ar eļļu.

Izmantojot eļļas kompresorus, vienmēr pastāv procesa vai produktu piesārņošanas risks, kas var radīt nopietnas sekas uzņēmējdarbībai.

             Vairāk par Atlas Copco bezeļļas gaisa kompresoriem var uzzināt šeit.

Oil-free Air Medical Waste water treatment Food & Beverage