Pravno obvestilo in pravilnik o zasebnosti

Zahvaljujemo se vam za obisk spletnega mesta skupine Atlas Copco. (Skupina Atlas Copco in njene podrejene družbe so v tem besedilu imenovane »Atlas Copco«, »mi«, »nas« in »naše«).

Cenimo vaše zanimanje za nas.

Spodaj boste našli pravne informacije, ki se nanašajo na vaše obiskovanje tega spletnega mesta. Poleg tega boste lahko preverili naš pravilnik o zasebnosti, ki pojasnjuje, katere podatke lahko zbiramo in obdelujemo ter kako lahko uporabljamo »piškotke«. Zahvaljujemo se vam za branje vsebine te strani in, če sprejmete vsa določila in pogoje, za obisk tega spletnega mesta. Če dostopate do tega spletnega mesta ali ga uporabljate, to pomeni, da sprejemate vsa določila in pogoje.

Skupino Atlas Copco sestavlja več pravnih oseb, od katerih je vsaka odgovorna za lastno poslovanje in izdelke. Nobena od pravnih oseb v skupini Atlas Copco ni v nobenem primeru odgovorna za dejanja ali opustitve dejanj druge pravne osebe. Če pridobite informacije s tega spletnega mesta ali ga kako drugače uporabljate, se strinjate, da so odgovornosti in obveznosti, povezane z izdelkom, ponudbo ali tržnimi informacijami, omejene samo na neposredno vpleteno pravno osebo.

Informacije na spletnem mestu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in brez kakršnih koli obveznosti ali odgovornosti za nas. Vsebina tega spletnega mesta je zasnovana, da bi bila koristna za obiskovalce, in vsebuje samo nezavezujoče informacije. Povezav na to spletno mesto ne smete ponujati brez našega predhodnega pisnega soglasja.

Smiselno si prizadevamo, da bi naše spletno mesto vključevalo pravilne informacije. VENDAR ZA OBJAVLJENE INFORMACIJE NE PONUJAMO NIKAKRŠNIH IZJAV ALI ZAGOTOVIL GLEDE NJIHOVE PRAVILNOSTI, CELOVITOSTI, PRAVOČASNOSTI, NEKRŠITEV ALI USTREZNOSTI ZA KAKRŠEN KOLI DOLOČEN NAMEN. V NOBENEM PRIMERU NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI DO NOBENE STRANKE ZA ŠKODO, NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, POSLEDIČNO, KAZENSKO ALI DRUGAČNO, KI IZHAJA IZ KAKRŠNE KOLI UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA ALI NJEGOVE VSEBINE, MED DRUGIM VKLJUČNO S KAKRŠNO KOLI ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA, PREKINITVE POSLOVANJA, IZGUBE PROGRAMOV ALI DRUGIH PODATKOV IZ VAŠEGA SISTEMA ZA OBDELAVO PODATKOV ALI ZARADI ČESAR KOLI DRUGEGA. VAŠA ODGOVORNOST JE, DA IZVAJATE VSE POTREBNE PREVIDNOSTNE UKREPE TER DA SE PREPRIČATE, DA VSEBINA, KI JO UPORABLJATE, NE VSEBUJE VIRUSOV, ČRVOV, TROJANSKIH KONJEV IN DRUGIH ELEMENTOV DESTRUKTIVNE NARAVE. NE PONUJAMO NIKAKRŠNIH IZJAV ALI ZAGOTOVIL GLEDE DRUGIH SPLETNIH MEST, DO KATERIH LAHKO MORDA DOSTOPATE PREK TEGA SPLETNEGA MESTA IN SO LAST TRETJIH OSEB.

Avtorske pravice, blagovne znamke in druge pravice intelektualne lastnine

Vsebina tega spletnega mesta, med drugim vključno z logotipi, blagovnimi znamkami, trgovskimi imeni, besedili, slikami ter grafičnimi, zvočnimi, animacijskimi in video datotekami ter njihova postavitev na spletnem mestu so naša last ali last ene ali več drugih pravnih oseb v skupini Atlas Copco ali tretjih oseb in so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine. Nobene vsebine spletnega mesta ni dovoljeno reproducirati, kopirati, prenašati, objavljati, razširjati, spreminjati, ponovno objavljati ali vključiti na druga spletna mesta ali v dokumente brez predhodnega pisnega dovoljenja. Vse pravice intelektualne lastnine, vsebovane na tem spletnem mestu, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, poslovnimi skrivnostmi in patentnimi pravicami, so pridržane in vsaka uporaba brez predhodnega pisnega dovoljenja zadevnega lastnika je strogo prepovedana. Nič na tem spletnem mestu se ne sme razlagati kot dajanje kakršne koli izrecne ali implicitne licence ali pravice do uporabe intelektualne lastnine, ki pripada nam ali kateri koli pravni osebi v skupini Atlas Copco ali tretji osebi.

Pravilnik o zasebnosti

IP-naslovi, internetni brskalniki, operacijski sistemi, domenska imena: Ko obiščete naše spletno mesto, lahko pridobimo IP-naslov vašega računalnika. IP-naslov ne identificira vas kot posameznika, temveč identificira vašega ponudnika internetnih storitev. Drugi podatki, ki ne omogočajo identifikacije posameznika in jih lahko zbiramo, vključujejo vrsto uporabljenega internetnega brskalnika, vrsto uporabljenega računalniškega operacijskega sistema in ime domene spletnega mesta, s katerega ste obiskali naše spletno mesto. Podatki so združeni tako, da nam zagotavljajo splošne demografske podatke, na primer geografsko lokacijo obiskovalcev in kako dolgo obiskovalci ostanejo na našem spletnem mestu. Zbiranje tovrstnih podatkov nam omogoča upravljanje spletnega mesta, diagnosticiranje težav s strežnikom, analizo trendov in statistike ter zagotavljanje boljših storitev za stranke.

Piškotki

Ko obiščete to spletno mesto, lahko v vaš računalnik pošljemo »piškotke«. Piškotek je majhna besedilna datoteka ali skupek podatkov, ki ga spletno mesto, ki ga obiščete, lahko namesti ali shrani v vaš računalnik. Piškotki sami po sebi ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika. Vendar če nam posredujete podatke, ki omogočajo identifikacijo posameznika (na primer z registracijo za internetno storitev ali z geslom za naše storitve), so ti podatki lahko povezani s podatki, shranjenimi v piškotku. Obstajata dve vrsti piškotkov. Prva vrsta piškotkov so datoteke, ki se shranijo v računalnik za daljši čas in lahko ostanejo v računalniku tudi po tem, ko ga izklopite. Takšen piškotek se lahko uporablja na primer za obveščanje obiskovalca, katere informacije na spletnem mestu so se posodobile po njegovem zadnjem obisku tega spletnega mesta. Druga vrsta piškotka se imenuje »sejni piškotek«. Med obiskom spletnega mesta se sejni piškotki začasno shranijo v pomnilnik računalnika. Uporabljajo se lahko na primer za spremljanje, kateri jezik ste izbrali na spletnem mestu. Sejni piškotki se ne shranijo v računalnik za daljši čas in izginejo, ko zaprete spletni brskalnik. Za pomoč pri zbiranju ali obdelavi podatkov, pridobljenih s piškotki, lahko uporabljamo tretje osebe.

Piškotke lahko uporabljamo iz več razlogov, kot so:

Osebni podatki

V tem razdelku je pojasnjeno, kako zbiramo, uporabljamo in delimo osebne podatke, ki nam jih posredujete ali ki jih lahko drugače pridobimo ali ustvarimo in so povezani z vami (»osebni podatki«). Družba Atlas Copco uporablja tehnične, administrativne in fizične ukrepe za zaščito osebnih podatkov, ki jih zbiramo (glejte spodaj). Potrjujemo tudi, da bo družba Atlas Copco vedno upoštevala lokalne zakone in predpise ter ne bo zbirala ali uporabljala osebnih podatkov, kjer je to z zakonom prepovedano.

Katere osebne podatke lahko zbira Atlas Copco?

»Osebni podatki« so podatki, ki identificirajo ali se lahko uporabijo za identifikacijo fizične osebe. Osebne podatke lahko zbiramo, uporabljamo in obdelujemo, da vam zagotovimo storitve, izdelke ali informacije, ki jih zahtevate.

Osebnih podatkov ne bomo zbirali, če o tem ne boste obveščeni in če nam tega ne boste dovolili, niti takih podatkov ne bomo prodali ali najeli. Za osebne podatke vas lahko prosimo, da bi vam zagotovili določen izdelek, storitev ali informacije ali obdelali transakcijo. O tem vas bomo obvestili ob vsakem zbiranju podatkov.

Kako lahko Atlas Copco uporablja osebne podatke, ki jih zbira?

Osebni podatki se zbirajo samo, kadar je to potrebno za zagotavljanje izdelka, storitve ali informacij, obdelavo transakcije ali če jih pošljete za druge namene (če nam na primer pošljete vlogo za zaposlitev).

Zbiranje osebnih podatkov bo za vas pregledno (navedli bomo tudi pravno podlago za njihovo obdelavo) in lahko se boste odločili, ali podatke želite posredovati ali ne. Če se odločite, da ne boste posredovali nobenih zahtevanih osebnih podatkov, družba Atlas Copco morda ne bo mogla dokončati vaše transakcije ali vam posredovati informacij, storitev ali izdelkov, ki ste jih zahtevali.

Pri zbiranju bomo jasno navedli, za katere namene lahko uporabimo osebne podatke in za koliko časa jih bomo shranili.

Po potrebi bomo morda morali pridobiti vaše soglasje za uporabo vaših osebnih podatkov za enega ali več zgoraj naštetih namenov. V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi vašega soglasja imate različne pravice. Če boste pozneje želeli preklicati soglasje, bomo poskrbeli, da bo preklic soglasja mogoče izvesti enako preprosto kot odobritev.

S kom lahko delimo osebne podatke:

Ker je Atlas Copco globalna družba s poslovalnicami v številnih različnih državah, lahko vaše osebne podatke prenesemo z ene pravne osebe na drugo ali iz ene države v drugo, da bi dosegli zgoraj naštete namene. Osebne podatke bomo prenesli skladno z veljavnimi pravnimi zahtevami in samo v obsegu, ki je potreben za zgoraj naštete namene. Znotraj skupine družb Atlas Copco se osebni podatki prenašajo pod enakimi pogoji in z enakimi stopnjami varnosti. Po potrebi bomo sprejeli sporazume o obdelavi podatkov, ki bodo zagotavljali potrebno raven zaščite.

Družba Atlas Copco se opira na razpoložljive pravne mehanizme, ki omogočajo zakonit prenos osebnih podatkov preko državnih meja. Kolikor se družba Atlas Copco opira na standardne pogodbene klavzule (imenovane tudi modelne klavzule), ki dovoljujejo prenos podatkov, mora upoštevati te zahteve, tudi če pride do nasprotja med zahtevami in tem obvestilom.

Družba Atlas Copco ne bo prodala ali kako drugače delila vaših osebnih podatkov zunaj skupine družb Atlas Copco, razen v naslednjih primerih:

Varnost

Uporabljamo tehnične in administrativne ukrepe za zaščito osebnih podatkov in drugih podatkov v naših strežnikih pred nepooblaščenim dostopom, izgubo ali spremembo. Vendar noben strežnik in noben prenos po internetu ne more biti stoodstotno varen. Zato se za vsako dejavnost ali komunikacijo odločite na lastno odgovornost.

Dodatne informacije in pritožbe

Če želite dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov, se obrnite na odgovornega za zasebnost v naši skupini družb (privacy.officer@se.atlascopco.com). Če se ne odzovemo na katero od vaših zahtev in vam ne sporočimo veljavnega razloga, zakaj zahteve ne moremo izpolniti, imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu.

Povezave do spletnih mest tretjih oseb

Nekatere naše spletne strani lahko vsebujejo povezave do spletnih mest tretjih oseb. Upoštevajte, da nismo odgovorni za pravilnike o zasebnosti, vsebino ali prakse drugih spletnih mest ali njihovih lastnikov ali upraviteljev.

Sprememba pravilnika o zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da ta pravilnik o zasebnosti kadar koli spremenimo ali posodobimo.

Legal notice and Privacy policy

Thank you for visiting this Atlas Copco website. (Atlas Copco Group and its subsidiaries are referred to as “Atlas Copco”, “we”, “us” and “our”).

We appreciate your interest in us.

Below you will find information of legal relevance when visiting this website. In addition, you will find our Privacy Policy, which explains what kind of information may be gathered and processed, and how we may use “cookies”. We thank you for reading the contents of this page, and, if you accept all terms and conditions, for visiting the website. By accessing or using the website, you accept all terms and conditions.

The Atlas Copco Group consists of a number of legal entities, each responsible for its own business and products. In no event shall a legal entity within the Atlas Copco Group be responsible or liable for the acts or omissions of another legal entity. By retrieving information through this website, or otherwise using the site, you accept that the responsibility and liability for a product, offer, or marketing information is limited only to the legal entity directly involved.

The information on the website may be changed without prior notification and without incurring any obligation or liability for us. The content of this website is provided as a convenience to visitors and constitutes non-binding information only. You are not authorized to set any links to the website without our prior written consent.

We will use reasonable efforts to include accurate information on our website. HOWEVER, WE MAKE NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS AS TO THE ACCURACY, COMPLETENESS, TIMELINESS, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OF THE INFORMATION GIVEN. IN NO EVENT WILL WE ACCEPT ANY LIABILITY TO ANY PARTY FOR DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR OTHER FOR ANY USE OR INABILITY TO USE THIS WEB SITE OR ITS CONTENTS, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO ANY DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF PROGRAMS OR OTHER DATA ON YOUR INFORMATION HANDLING SYSTEM OR OTHERWISE. IT IS UP TO YOU TO TAKE ALL NECESSARY PRECAUTIONS AND TO ENSURE THAT WHATEVER YOU SELECT FOR YOUR USE IS FREE OF SUCH ITEMS AS VIRUSES, WORMS, TROJAN HORSES AND OTHER ITEMS OF DESTRUCTIVE NATURE. WE MAKE NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS WHATSOEVER ABOUT ANY OTHER WEBSITE BELONGING TO A THIRD PARTY WHICH YOU MAY ACCESS THROUGH THIS WEB SITE.

Copyright, Trademarks, and other Intellectual Property Rights

The contents of the website, including but not limited to logos, trademarks, trade-names, text, images, graphics, sound, animation and video files, and their arrangement on the website are proprietary to us or one or more other Atlas Copco Group entities or third parties and subject to intellectual property protection. No content of the website may be reproduced, copied, transferred, published, distributed, modified, reposted, or placed onto other websites or documents, without prior written authorization. All intellectual property rights contained in the website, including copyrights, trademarks, trade secret and patent rights, are reserved and any use without prior written authorization from the respective owner is strictly prohibited. Nothing contained on the website shall be construed as granting any express or implied license or right to use our or any other Atlas Copco Group entity’s or third party’s intellectual property.


Privacy Policy


IP Addresses, Internet Browsers, Operating Systems, Domain Names: When you enter our website, we may collect your computer’s IP address. The IP address does not identify you as an individual, but does identify your Internet service provider. Other non-personally identifiable information that we may collect include the type of Internet browser used, the type of computer operating system used, and the domain name of the website from which you visited our site. The information is aggregated to provide broad demographic information, such as the geographic location of visitors and how long they stay on our site. Collecting this type of information allows us to administer our site, diagnose server problems, analyze trends and statistics, and provide better customer service.


Cookies


When you visit our website, we may send “cookies” to your computer. A cookie is a small text file or piece of data that a website that you visit can place or save onto your computer. Cookies do not themselves contain any personally identifiable information. However, if you provide such personally identifiable information to us (such as by registering for an Internet related service or password provided by us), such information may be linked to the data stored in the cookie. There are two types of cookies. The first type saves a file for a longer period of time onto your computer, and it can remain on your computer after you shut it off. Such cookie could, for example, be used to tell a visitor what information on the website has been updated since his or her last visit to that website. The second type of cookie is called “session cookie.” While you are visiting a website, session cookies are temporarily stored in your computer’s memory. This could be done, for example, to keep track of what language you have chosen at the website. Session cookies are not stored for a long period of time on your computer, since they disappear when you close your web browser. We may use third parties to assist us in collecting or processing information obtained through cookies.


We may use cookies for a number of reasons, such as:How To Avoid Cookies:


With most Internet browsers, you can set the browser to block cookies, erase cookies from your computer hard drive, or notify you that a web page contains cookies before a cookie is stored. Please refer to your browser instructions or help screen to learn more about these functions. Please note that some of our web pages may not work properly without the use of cookies.


Personal Information


This part explains how we collect, use, and share personal information that you provide to us, or that we may otherwise obtain or generate, which relates to you (“Personal Information”). Atlas Copco has implemented technical, administrative, and physical measures to safeguard any Personal Information that we may collect (see below). It is also clear that Atlas Copco will always abide local laws and regulations and will refrain from the collection or use of Personal Information in a location where it is prohibited by law.


What personal information might Atlas Copco collect?

“Personal Information” is information through which a natural person is identifiable or may be identified. We may collect, use and process your Personal Information in order to provide you with services, products or information that you request.

We will not collect your Personal Information without your knowledge and permission, nor will we sell or rent any such data. In order to provide you with a specific product, service, or information or to process a transaction, we may request your personally identifiable information. This will be indicated whenever we collect it.


How might Atlas Copco use the Personal Information it collects?

Personal Information is only collected when necessary to provide a product, service, or information, process a transaction, or if you submit it to us for other purposes, for instance if applying for employment.

The collection of Personal Information will be transparent to you (including indication of the legal basis for the processing), and you will have the opportunity to decide whether or not to provide it. If you choose not to provide any of the Personal Information requested, Atlas Copco may be unable to complete your transaction, or provide the information, services or products you have requested.

When collected, we will clearly state the purposes for which the Personal Information might be used as well as the period during which the Personal Information will be kept by us.

If required, we may need to get your consent to allow us to use your Personal Information for one or more of the purposes set out above. You have various rights where we are processing your Personal Information on the basis of your consent. If at a later stage, you would like to withdraw the consent, we will make sure such withdrawal can be done in a way which is as easy as the way the consent was given.


Who Personal Information may be shared with:

Because Atlas Copco is a global company with locations in many different countries, we may transfer your Personal Information from one legal entity to another or from one country to another in order to accomplish the purposes listed above. We will transfer your Personal Information consistent with applicable legal requirements and only to the extent necessary for the purposes set out above. Within the Atlas Copco group of companies, Personal Information is transferred subject to the same rules and levels of security. If required, data processing agreements will be in place to ensure the necessary level of protection.

Atlas Copco relies on available legal mechanisms to enable the legal transfer of Personal Information across borders. To the extent that Atlas Copco relies on the standard contractual clauses (also called the model clauses) to authorize transfer, Atlas Copco will comply with those requirements, including where there may be a conflict between those requirements and this Notice.

Atlas Copco will not sell or otherwise share your Personal Information outside the Atlas Copco group of companies, except to:


To Remove, Correct, Update or Access Your Personally Identifiable Information:

If you would like to remove, correct, update, or access your Personal Information that you have submitted to us, or if you have any related concerns, please contact us. If you contact us in this regard, please note the web page name or location where you submitted the information, as well as the contact information (for instance name, email address, postal address, etc.) that you provided at that time.


Security


Technical and administrative measures are implemented to help protect Personal Information and other data on our servers from unauthorized access, loss, or alteration. However, no server or transmission over the Internet can be guaranteed to be one hundred percent secure. Therefore, any activity or communication is conducted at your own risk.


Further information and complaints

For further information on the processing of Personal Information, please get in touch with our Group Privacy Officer (privacy.officer@se.atlascopco.com)
If we do not address any of your requests, or fail to provide you with a valid reason why we are unable to do so, you have the right to contact supervisory authority to make a complaint.


Links to third party websites


Some of our web pages may contain links to third party websites. Please note that we are not responsible for the privacy policies, content, or practices of such other websites or their owners or operators.


Modification of Privacy Policy


We reserve the right to change or update this Privacy Policy at any time.