Sluiten

Rapporteren van wangedrag

Als u vermoedt dat iets niet klopt, raden wij u aan gebruik te maken van ons onafhankelijke systeem voor het melden van wangedrag: SpeakUp.    

Alle rapporten worden anoniem opgesteld in de lokale taal, automatisch vertaald in het Engels en vervolgens via SpeakUp doorgestuurd naar de SVP General Counsel en Group Compliance.  

Bewezen schendingen zijn onderhevig aan disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van het dienstverband, en kunnen worden gerapporteerd aan lokale autoriteiten voor strafrechtelijke vervolging.         

SpeakUp is gemakkelijk te gebruiken

  • Het systeem is 24/7 toegankelijk
  • Rapporteer via een geregistreerd telefoonbericht of online formulier
  • Rapporteer in uw taal
  • Rapporteer volledig anoniem. Aan elke zaak wordt een volgnummer toegewezen dat intern kan worden gebruikt.
  • Gebruik het volgnummer van uw zaak om terug te kijken en te antwoorden op vervolgvragen en de status van de zaak te bekijken

Maak gebruik van het externe systeem voor het rapporteren van wangedrag, SpeakUp: www.speakupfeedback.eu/web/atlascopco

Waarom, wanneer en hoe rapporteren aan SpeakUp