Sluiten

De hoogste ethische standaarden

We willen voldoen aan de hoogste ethische standaarden, omdat dit de juiste manier is om zaken te doen. We geloven dat op de juiste manier groeien betekent dat we onze zero tolerantie voor corruptie moeten handhaven en ons sterk moeten inzetten voor het respecteren van mensenrechten.                   

Werknemers van Atlas Copco

We streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen door de economische ontwikkeling in lokale gemeenschappen te bevorderen via het betalen van belastingen, pensioenen en sociale premies. Zie het jaarverslag van de Atlas Copco Group voor meer informatie (u wordt doorverwezen naar de website in het Engels van de Atlas Copco Group).

We werken voortdurend aan het beschermen van onze mensen en bedrijven tegen risico's en het bevorderen van betere standaarden in de samenleving.

Van onze zakenpartners wordt verwacht dat ze zich aanpassen aan onze standaarden op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. Lees meer over onze verwachtingen en hoe we onze zakenpartners hierbij ondersteunen.

We hebben duidelijke standaarden voor zakelijk gedrag en richtlijnen voor het melden van wangedrag. Lees meer over onze gedragscode en nalevingsvereisten.

Al onze belanghebbenden kunnen ons systeem voor het melden van wangedrag, Atlas Copco Group SpeakUp, gebruiken als ze een schending vermoeden van onze gedragscode of de standaarden die we hebben vastgelegd.

Lees meer over onze doelen en prestaties op dit gebied en hoe we bijdragen aan gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Lees meer over onze ethische normen op de website van de Atlas Copco Group (in het Engels)
Discussion and laughter between employees.
Lees meer over onze ethische normen op de website van de Atlas Copco Group (in het Engels)