Gedragscode - Atlas Copco België
Atlas Copco België
Onze oplossingen
Industriële gereedschappen en oplossingen
Oplossingen
Power Technique
Oplossingen
Producten
Power Technique
Energieopslagsystemen
Compressoren
Oplossingen
Producten
Compressoren
Producten en oplossingen
Oplossingen
Boren
Producten en oplossingen
Verhuuraanbod
Producten en oplossingen
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Onze ethische code

Wij willen dingen op de juiste manier doen en duidelijke gedragsregels hebben in onze zakelijke relaties. Deze helpen ons eerlijk en ethisch gedrag te garanderen en onze reputatie te behouden.           

Wij trainen onze werknemers in het herkennen van belangenconflicten, omkoping, fraude, intimidatie, discriminatie en andere vormen van wangedrag. Onze werknemers, zakenpartners en andere belanghebbenden worden aangemoedigd om vermoedelijke overtredingen te melden via ons externe en onafhankelijke rapportagesysteem, Atlas Copco SpeakUp. Dit kan worden gebruikt om anoniem gedrag of acties te rapporteren die kunnen worden gezien als schendingen van wetten, regels of onze gedragscode.   

Bestrijding van corruptie – ieders verantwoordelijkheid

Atlas Copco hanteert een zero-tolerance-benadering ten aanzien van omkoping en corruptie, inclusief smeergelden. Bestrijding van corruptie garandeert niet alleen een eerlijk zakenklimaat en een goed functionerende economie, maar beschermt ook het bedrijf en zijn aandeelhouders en heeft een positieve invloed op de samenleving en het milieu. 

Wij hebben interne controles om ervoor te zorgen dat wij met de grootst mogelijke integriteit handelen. Werknemers en zakenpartners moeten hun naleving van onze gedragscode ondertekenen. Wij eisen van werknemers dat zij jaarlijkse trainingen op het gebied van ethiek volgen, en wij trainen onze zakenpartners in onze gedragscode. Leveranciersevaluaties helpen ervoor te zorgen dat onze zakenpartners handelen conform onze hoge standaarden op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit.