Servicekits

Atlas Copco-kits zijn sets van reserveonderdelen voor de meest voorkomende reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, die in één doos zijn verzameld.

Neem contact met ons op

Wanneer u machines van Atlas Copco aanschaft, kunt u rekenen op een uitstekende en langdurige productiviteit. Om ervoor te zorgen dat u dit niveau van productiviteit ook na service behoudt, is het essentieel dat u machineonderdelen gebruikt die op dezelfde wijze als de originele onderdelen zijn ontworpen en geproduceerd. Alleen originele onderdelen, met de bijbehorende nauwgezette kwaliteitsborging, kunnen de integriteit van uw machines volledig handhaven en hoge prestaties garanderen. Het gebruik van originele onderdelen vertaalt zich in een lange productietijd en een maximale productiviteit op lange termijn.

Kit voor voorspellend onderhoud

Elke pneumatische breekhamer bestaat uit onderdelen die bij gebruik onderhevig zijn aan slijtage. De slijtage is afhankelijk van talrijke variabelen, zoals de toepassing, het te breken materiaal en de installatie van de luchtleiding. Een versleten onderdeel kan van invloed zijn op de prestaties van uw machine, maar kan ook grote storingen veroorzaken. Atlas Copco adviseert u daarom om uw machines regelmatig te inspecteren, u strikt aan de onderhoudsschema's te houden en goed te letten op de slijtagegrenzen.

De kits voor voorspellend onderhoud bestaan uit een vooraf bepaalde reeks slijtdelen voor de meest voorkomende servicewerkzaamheden, afgestemd op de onderhoudsschema's van uw breekhamer.

Reparatiekits

Voor het onwaarschijnlijke geval dat een onderdeel stopt met werken of defect raakt, heeft Atlas Copco reparatie- en revisiekits samengesteld, om de identificatie van onderdelen te vergemakkelijken en de uitvaltijd tot een minimum te beperken.