Sluiten
Mobiele compressoren van Atlas Copco voor geothermische boringen

Perslucht voor het boren naar geothermische energie

Geothermische energie wordt steeds meer gebruikt om de CO2-uitstoot te verminderen en over te stappen op schonere energiebronnen. Het wordt gebruikt om een turbine aan te drijven en elektriciteit op te wekken of direct voor verwarmings- en koeldoeleinden. Om toegang te krijgen tot heet water of stoom in de aarde moeten diepe putten geboord worden.

Hoe verhoogt Atlas Copco de productiviteit en efficiëntie van geothermische boringen?

Efficiënter boren

Boren is een zware activiteit. Door sneller te boren, stijgt uw omzet. Onze mobiele DrillAir-compressoren zijn ontworpen om de productiviteit en efficiëntie bij boringen te verhogen.

Meer flexibiliteit

Wat efficiënt boren betreft, bestaan er niet echt kant-en-klare oplossingen. Maar Atlas Copco biedt de flexibiliteit om u te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en tegelijkertijd de grootste efficiëntie te leveren.

Kostenbesparingen

Investeren in kwalitatieve mobiele compressoren kan bedrijven helpen om geld te besparen op lange termijn. Compressoren kunnen het brandstofverbruik verlagen en de onderhouds- en reparatiekosten beperken. Dit kan na verloop van tijd aanzienlijke besparingen creëren.

Welke rol spelen compressoren bij geothermische boorinstallaties?

Samen met het andere geothermische boormateriaal worden compressoren gebruikt voor het aandrijven van boorgereedschap, het reinigen van het boorgat en het verwijderen van vuil uit het gat. Ze worden ook gebruikt om de DTH-hamer, die wordt ingezet om harde rotsformaties te breken, van lucht te voorzien.

Voor geothermisch boren is er lucht onder hoge druk nodig, en mobiele compressoren worden gebruikt om deze luchtdruk te genereren. De compressoren worden doorgaans gemonteerd op een truck of aanhanger, waardoor ze gemakkelijk naar verschillende boorlocaties getransporteerd kunnen worden.

De compressor levert lucht aan de boor en de DTH-hamer, wat helpt om de boring aan te drijven. Naarmate het boren vordert, helpt de compressor ook om boorgruis uit het gat te verwijderen. Dat voorkomt dat de boor verstopt raakt en de boorefficiëntie vermindert.

Mobiele compressoren worden ingezet voor boorwerken, maar ook voor het aandrijven van andere machines en gereedschappen die in geothermische installaties worden gebruikt.

Hoe kiest u de juiste mobiele compressor voor uw behoeften?

Het is belangrijk om een geschikte mobiele compressor te kiezen voor geothermische boringen. Er zijn drie basiselementen waarmee u rekening moet houden: luchtdebiet, nominale druk en stroombron. Het nodige luchtdebiet voor uw project is afhankelijk van factoren zoals boordiepte, hardheid van de steen en boorsnelheid. 

Kies een mobiele compressor die compact is, eenvoudig te vervoeren en uitgerust met onder meer wielen en hijsvoorzieningen. Houd rekening met de grootte van de boorlocatie en het gemak waarmee de compressor op de locatie kan worden verplaatst.

U kunt steeds bij onze experten terecht voor advies.

Waarin verschilt het assortiment mobiele compressoren voor boringen van Atlas Copco van andere producten?

Dankzij de Dynamic Flow Boost-technologie krijgt u tot 10% extra debiet tijdens het spoelen en het bijvullen van de boorpijp.

Boorefficiëntie is belangrijk
De mobiele compressoren van Atlas Copco voor boortoepassingen werden speciaal ontworpen om de klus sneller te kunnen klaren. Door te boren met een hogedrukcompressor van 30-35 bar kunt u meer meters per uur boren met een lagere totaalkost per meter. Dankzij de Dynamic Flow Boost kan er tot 10% extra debiet verkregen worden tijdens het spoelen en het bijvullen van de boorpijp. Dit betekent sneller spoelen en bijvullen en minder tijd nodig voor de boring.

Nauwkeurige elektronische positionering van de inlaatklep zorgt voor onmiddellijke reactie op veranderingen in luchtverbruik of -druk.

Grote flexibiliteit zonder compromissen
Onze DrillAir-serie werd ontworpen met het oog op veelzijdigheid. Zo kunnen onze klanten een product kiezen dat geschikt is voor hun hoofdactiviteiten, met de flexibiliteit voor aanpassingen aan veranderingen en toepassingen. Met de AirXpert-technologie krijgt u maximale debieten bij elke drukinstelling. Nauwkeurige elektronische positionering van de inlaatklep zorgt voor onmiddellijke reactie op veranderingen in luchtverbruik of -druk.

Mobiele compressoren van Atlas Copco voor geothermisch boren hebben een uitstekende brandstof- en energie-efficiëntie.

Bekijk de totale eigendomskosten
Dankzij speciaal ontwikkelde functies biedt de DrillAir-serie een hogere restwaarde, waardoor de afschrijvingskosten verkleinen. Onze mobiele compressoren hebben een uitstekende brandstof- en energie-efficiëntie, doordat de hardware en software bijdragen aan een optimaal verbruik. Het intelligente ontwerp helpt de downtime van de machines te verminderen, wat leidt tot lagere operationele kosten. Bovendien bevatten ze kwalitatieve consumables met een langere levensduur en zijn er langere onderhoudsintervallen mogelijk.

Het portfolio van Atlas Copco bevat zowel diesel- als elektrisch aangedreven mobiele compressoren

De keuze voor een elektrische of dieselaangedreven compressor hangt voornamelijk af van de beschikbaarheid van een betrouwbare stroombron op locatie. Wanneer er geen elektriciteit is of als de stroom vaak uitvalt, is een dieselaangedreven compressor waarschijnlijk de beste optie. Atlas Copco kan u verzekeren dat onze dieselcompressoren zeer energie-efficiënt zijn en voldoen aan de meest recente milieuvoorschriften.

Als u toegang heeft tot een betrouwbare stroombron, biedt een elektrische compressor meer flexibiliteit. Hiermee kan u energie-efficiënter werken, met minder milieu-impact. Hij produceert ook geen lokale emissies en zijn geluidsniveau is zeer laag. De elektrische compressoren van Atlas Copco met VSD-technologie  zijn baanbrekend op het gebied van prestaties en energie-efficiëntie.

Klantgetuigenis: Boren naar duurzame energie in Zweden

Het Zweedse bedrijf T.A. Brunnsborrning is gespecialiseerd in boringen en maakt gebruik van grote mobiele hogedrukcompressoren voor zijn activiteiten. In Zweden loopt het gebruik van diesel echter op zijn einde. Zweden is een van de Scandinavische landen waar de strijd tegen klimaatverandering wordt opgevoerd. Gelukkig zijn alle Stage V-motoren van Atlas Copco gecertificeerd voor gebruik met HVO, een schone, fossielvrije en koolstofneutrale brandstof.

De meest recente machine die we hebben aangeschaft is een Y35. Het is een Stage V-machine die we kunnen vullen met HVO-diesel. Dat is veel beter voor het milieu en we zijn blij ons steentje te kunnen bijdragen met de nieuwste technologie.

Thomas Apelgårdh , Oprichter en eigenaar van T.A. Brunnsborrning & VVS

 

 

Basisinfo over geothermisch boren

Wat is geothermisch boren?

Bij geothermisch boren wordt er diep in de aardkorst geboord. Dit wordt gedaan om aan de warmte te geraken die daarin is opgeslagen. Die warmte kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor verwarmings- en koeldoeleinden. 

 

1.   Geothermische putten worden gewoonlijk geboord met een diepte van 450 tot 3.000 meter (1.500 tot 10.000 voet) of meer, afhankelijk van de locatie en de geothermische bron.

2.   Voor geothermisch boren wordt een boorinstallatie gebruikt om een gat in de aardkorst te boren en vervolgens een putbehuizing te installeren om de put te beschermen tegen instorting.

3.   Zodra de putbehuizing is geïnstalleerd, wordt een geothermische warmtewisselaar in de put geplaatst. Deze warmtewisselaar bestaat gewoonlijk uit een reeks leidingen die worden gebruikt om een vloeistof (meestal water) door de put te laten circuleren en warmte te transfereren naar het oppervlak.

4.   De vloeistof wordt in de put gepompt en verwarmd door de hete rotsen en vloeistoffen diep in de aarde. De vloeistof stroomt vervolgens terug naar het oppervlak, waar de warmte wordt onttrokken en gebruikt voor verschillende doeleinden.

5.   Geothermisch boren kan worden onderverdeeld in twee categorieën: conventioneel geothermisch boren en boren met verbeterde geothermische systemen (EGS - Enhanced Geothermal Systems).

Welke impact heeft geothermisch boren op het milieu?

Geothermisch boren kan zowel positieve als negatieve effecten hebben op het milieu, afhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. De belangrijkste milieuproblemen n.a.v. geothermische boringen hebben betrekking op de extractie van geothermische vloeistoffen. Dat kan gevolgen hebben voor lokale waterbronnen en kan leiden tot bodemverzakking.

Om deze problemen aan te pakken, bestaan er verschillende richtlijnen en best practices om duurzame geothermische boormethoden te verzekeren.

 

1.    Waterbeheer: Geothermische boringen kunnen gevolgen hebben voor lokale waterbronnen. Daarom zijn er voorschriften opgesteld voor het gebruik en de afvoer van geothermische vloeistoffen. In sommige rechtsgebieden zijn bijvoorbeeld vergunningen voor watergebruik vereist en is het verplicht om geothermische vloeistoffen te recycleren of opnieuw te injecteren.

2.    Landgebruiksplanning: Geothermische boorwerken kunnen ook van invloed zijn op het landgebruik en natuurlijke habitats. Er werd regelgeving opgemaakt om ervoor te zorgen dat boringen enkel worden uitgevoerd in gebieden die geschikt zijn voor geothermische ontwikkeling en om de gevolgen voor gevoelige ecosystemen te minimaliseren.

3.    Monitoring en rapportering: Geothermische boringen zijn onderworpen aan bepaalde verplichtingen op vlak van monitoring en rapportering om de naleving van milieuvoorschriften te garanderen. Het gaat onder meer over het controleren van de kwaliteit van de geothermische vloeistof, de luchtemissies en geluidsniveaus.

4.    Best practices: Zoals het gebruik van gesloten geothermische systemen, het minimaliseren van landverstoringen en het treffen van maatregelen voor erosie- en sedimentbeheersing.

 

Er bestaan regels en best practices om ervoor te zorgen dat geothermische boringen op een duurzame en milieuvriendelijke manier worden uitgevoerd.

Wat zijn de meest geavanceerde technologieën bij geothermisch boren?

Bij geothermisch boren zijn geavanceerde technologieën nodig om de warmte van binnenin de aarde te kunnen bereiken en gebruiken. 

 

1.    Gestuurd boren: Met gestuurd boren kunnen geothermische putten onder een hoek worden geboord, waardoor de hoeveelheid oppervlak die aan het geothermische reservoir wordt blootgesteld, kan worden vergroot. Deze technologie kan ook worden gebruikt om de put naar gebieden met hogere temperaturen en betere debieten te sturen.

2.    Roterend boren is een gangbare boortechniek die wordt gebruikt bij geothermisch boren. Daarbij wordt een roterende boor gebruikt om een gat in de aardkorst te boren. Deze technologie is in de loop van vele decennia verfijnd en moderne roterende boorinstallaties kunnen tot grote diepten boren.

3.    Meetapparatuur wordt gebruikt bij geothermisch boren om zaken zoals temperatuur, druk en vloeistofdebiet in de put te meten. Deze apparatuur kan waardevolle gegevens verzamelen om geologen en technici te helpen de kenmerken van het geothermische reservoir te begrijpen.

4.    Casings plaatsen en cementeren dient om een veilige en waterdichte afdichting rond de geothermische put te creëren. Deze technologie omvat de installatie van een stalen casing en de injectie van cement in de ring tussen de casing en de boorgatwand.

5.    Verbeterde geothermische systemen betreffen het creëren van een geothermisch reservoir in gebieden waar er zich geen natuurlijke geothermische activiteit bevindt. Bij deze technologie wordt onder hoge druk water in het boorgat geïnjecteerd, waardoor er breuken in het gesteente kunnen ontstaan en het oppervlak van het reservoir wordt vergroot.

6    Microseismische monitoring wordt gebruikt om kleine aardbevingen te monitoren die optreden tijdens geothermisch boren en geothermische productie. Deze technologie kan waardevolle informatie bieden over de kenmerken van het geothermische reservoir en kan helpen bij het optimaliseren van het boor- en productieproces.

 

 

 

7-35 bar / 20-45 m3/min.

Heeft u vragen?

contact icon