Sluiten
field service

Onderhoudstips voor WEDA-pompen

Zorg ervoor dat uw pomp klaar is voor het seizoen. Hieronder enkele handige tips voor een soepele en efficiënte werking.

Wees klaar om te verpompen!

web image

De staat van de voedingskabel controleren:
Door een breuk in de isolatie kan water in de kabel binnendringen, waardoor elektrisch gevaar of een ernstig defect kan optreden.

web image

Controleren op externe schades of losgeraakte onderdelen:
Periodieke visuele inspecties kunnen uitval helpen voorkomen. Onjuist productgebruik of externe factoren kunnen leiden tot schade aan het pomphuis, wat grotere defecten aan interne onderdelen kan veroorzaken door binnendringen van water.

web image

Oliepeil controleren/olie verversen
Voor optimale smerings- en afdichtingsprestaties in alle toepassingen dient u de olie elke 6 maanden of volgens de instructies in de handleiding te verversen.

web image

Afdichting voedingskabel inspecteren:
Onjuiste afdichting van de kabelkous kan leiden tot binnendringing van water, met als gevolg een grote elektrische storing en de bijbehorende uitvaltijd.

web image

De staat van de elektromotor en veiligheidssystemen controleren:
Een lage isolatieweerstandswaarde kan leiden tot onverwachte uitval. Om dit te voorkomen, adviseert Atlas Copco de isolatiestator periodiek te meten en de werking van alle elektrische veiligheidssystemen te testen.

web image

De staat van slijtdelen controleren en slijtdelen aanpassen:
Het wordt aanbevolen de staat van slijtdelen regelmatig te controleren, aangezien er mogelijk aanpassingen nodig zijn. Wij hebben onderhoudskits en kits met slijt- en reparatieonderdelen ontwikkeld. Het is raadzaam deze kits bij de hand te hebben voor snelle reparaties of preventief onderhoud, voor maximale beschikbaarheid en optimale prestaties.&

web image

De staat en werking van de vlotterschakelaar controleren:
Dit apparaat helpt bij het automatisch starten en stoppen van uw pomp. Elke storing heeft invloed op uw productiviteit of de staat van de pomp.

Onderhoudstips voor WEDA-pompen

contact icon