Modulaire stroomcentrale voor een groeiende brouwerij: huren of kopen?

21 januari 2022

Onze potentiële klant, een industriële brouwerij, stond voor een grote beslissing. 

Optie 1

3 jaar wachten op upgrades van het lokale elektriciteitsnet om pas dan de net voltooide glasfabriek in gebruik te nemen.

Optie 2

Overgaan tot de aankoop van de 4 benodigde generatoren van 1 MW om de fabriek zo snel mogelijk operationeel te krijgen.

Optie 3

De genoemde stroomgeneratoren niet aankopen, maar huren.

Optie 1 was simpelweg geen optie! Een eerste haalbaarheidsstudie gaf de voorkeur aan aankoop in plaats van huur, maar hoewel in die studie rekening werd gehouden met allerlei factoren, van kapitaaluitgaven en het servicecontract tot en met overheadkosten, afschrijvingen en administratiekosten, was deze gebaseerd op één grote misvatting: een benuttingsgraad van 100%. 

Dat bleek in werkelijkheid echter een heel ander verhaal! 

Weloverwogen planning: geplande verwachtingen t.o.v. flexibele werkelijkheid

Achteraf gezien is het makkelijk praten. Dan zouden er natuurlijk heel andere keuzes zijn gemaakt. Gelukkig is ook flexibiliteit een groot goed. Wat, in de context van dit praktijkvoorbeeld, neerkomt op het vermogen om je te kunnen aanpassen aan onvoorziene en onvoorspelbare gebeurtenissen. Zoals bijvoorbeeld 3 maanden uitstel van inbedrijfname, bijvoorbeeld na een veiligheidsinspectie. Of langdurige onderhoudswerkzaamheden, geschillen met leveranciers en verliezen op de boekwaarde bij desinvestering ... Achteraf gezien had veel geld bespaard kunnen worden door de vereiste stroomgeneratoren te huren, om nog maar te zwijgen over verspilde tijd, administratiekosten en kopzorgen! 

Budget versus werkelijkheid: een chronologisch verslag

2015: Alle componenten van de stroomcentrale en substation werden op tijd geleverd en geïnstalleerd.

Kopen

Het projectteam van onze potentiële klant heeft uitstekend werk verricht onder zware druk om alle componenten op tijd te leveren. En een installateur werkte dag en nacht om te zorgen dat alles voor de deadline operationeel zou zijn.

De extra overuren die hierdoor werden veroorzaakt, leidden echter tot iets hogere installatiekosten:

Huren

Atlas Copco Rental heeft een diepgaande analyse van de locatie uitgevoerd en alle technische documentatie voorbereid, inclusief een 3D-visualisatie van de oplossing.

 • Budget: $ 80.000
 • Werkelijkheid: $ 95.000

 • Budget: $ 80.000
 • Werkelijkheid: $ 80.000

2016: De eerste kink in de kabel! Alles was klaar voor de start en personeel werd opgeleid. Bij een veiligheidsinspectie werden echter bepaalde risico's gemeld waardoor een nieuwe configuratie nodig was. Als gevolg daarvan werd het eerste piekseizoen gemist en daalde de vraag van 4 MW naar gemiddeld 1 MW.

Kopen

De stroomcentrale was 100% operationeel vanaf 1 januari, maar werd pas 3 maanden later in bedrijf genomen! 

Toen de centrale eenmaal in bedrijf was, presteerde deze goed zonder grote technische problemen. Maar meestal was er maar 1 generator actief. Er werd een goede redundantie bereikt, hoewel de centrale duidelijk te groot was opgezet.

De werkelijke kosten van service en onderhoud bleken ook hoger dan aanvankelijk geschat.

Huren

De installatie had eenvoudig kunnen worden uitgesteld tot maart. 

Na inbedrijfname en een eerste belastingstest zou onze potentiële klant de flexibiliteit hebben gehad om in eerste instantie maar 2 stroomgeneratoren te installeren en pas in december een derde toe te voegen, wanneer er meer productiecapaciteit nodig zou zijn.

 • Budget: $ 361.000
 • Werkelijkheid: $ 338.000 

 • Budget: $ 531.000
 • Werkelijkheid: $ 315.000 

2017: Het eerste volledige productiejaar! De productie nam toe tot 60% en een tweede productielijn werd in juni operationeel. De vraag naar stroom verdubbelde in het tweede kwartaal tot gemiddeld 2 MW, waardoor rond september een maximum van 3 MW werd bereikt, en de vraag daarna, in de laatste 2 maanden van het jaar, weer afnam.

Kopen

Alles verliep soepel tot de vraag toenam. Uit tests bleek dat 1 van de motoren in generator nr. 2 defect was geraakt toen de garantie al was verlopen. Gelukkig was er voldoende reservestroom om dit op te vangen en werden er geen productieverliezen gemeld.

Reparaties kostte uiteindelijk ongeveer $ 45.000 en leidde tot veel tijd en energie bij het management. Dit had te maken met een geschil over de dekking van de garantie!

Een hogere productie betekende ook hogere onderhoudskosten. Er vonden harde onderhandelingen plaats met leveranciers met betrekking tot overuren die verkeerd waren ingeschat aan het begin van het contract.

Huren

De derde stroomgenerator zou pas in juni aan de samenstelling worden toegevoegd om snelle responstijden te waarborgen, zelfs binnen 24 uur na bestelling.

Deze derde eenheid zou ook in november weer worden verwijderd.

 • Budget: $ 361.000
 • Werkelijkheid: $ 411.000 

 • Budget: $ 531.000
 • Werkelijkheid: $ 445.000 

2018: Een bijna perfect jaar, wat productie betreft. De centrale werkte nog steeds niet op volle capaciteit, maar de 3 productielijnen wel. Een sterke start van het jaar met de gebruikelijke vertraging in het vierde kwartaal. Het gemiddelde energiegebruik bedroeg 2,5 MW, met pieken van 4 MW in de zomer. De verwachting was dat het elektriciteitsnet eind 2018 klaar zou zijn, maar met een nieuwe vertraging van 6 maanden verschoof de opleverdatum naar midden 2019.

Kopen

Geen grote 'verrassingen' wat betreft vermogen en capaciteit. Alle eenheden presteerden naar verwachting en er waren slechts kleine reparaties nodig. Het leek er echter op dat de hoeveelheid onderhoud niet goed was ingeschat in de haalbaarheidsfase en bij de volledige productie bedroegen de extra kosten ongeveer $ 40.000.

Huren

In verband met de vraag naar meer productiecapaciteit, zou er half januari een extra eenheid kunnen worden toegevoegd en in oktober weer worden verwijderd. En natuurlijk zouden alle kosten voor onderhoud, service en reparaties zijn inbegrepen in de huurprijs.

 • Budget: $ 361.000
 • Werkelijkheid: $ 405.000 

 • Budget: $ 531.000
 • Werkelijkheid: $ 465.000 

2019: De glasfabriek werd in november eindelijk aangesloten op het elektriciteitsnet en de dieselaangedreven stroomcentrale werd buiten gebruik gesteld. Als gevolg van een afname van activiteiten liep de centrale echter op 50% capaciteit en werd het jaar afgesloten met slechts één enkele productieronde.

Kopen

Na de buitenbedrijfstelling begonnen de onderhandelingen over de verkoop en ontmanteling van alle componenten. Het doel was om tegen het einde van het jaar alles afgeboekt te hebben, idealiter boven de boekwaarde en in de huidige staat. Dat bleek een lastige onderneming te zijn voor het lokale team, dat geen ervaring had met dergelijke deals.

Huren

Een andere eenheid zou in maart zijn verwijderd, waardoor slechts 2 eenheden in bedrijf zouden zijn tot de beëindiging van het contract in november.

 • Budget: $ 361.000
 • Werkelijkheid: $ 373.000 

 • Budget: $ 531.000
 • Werkelijkheid: $ 297.000 

2020: De verkoop van de gebruikte modules bleek niet zo gemakkelijk als iedereen had verwacht. Het beste bod lag 10% lager dan de boekwaarde en het duurde tot maart om dit aan te vullen. Een pijnlijke zaak, vanuit financieel oogpunt, wat een negatieve impact had van ongeveer $ 85.000 op de resultaten van 2020. Huren had dus niet alleen het financiële verlies kunnen voorkomen, maar ook alle tijd, moeite en stress die gepaard ging met de verkoop van overtollige apparatuur.

Conclusie: de totale gebruikskosten

Wat heeft de voorkeur, huren of kopen?

Het echte verhaal van een krachtcentrale van 4 MW

Als we alle cijfers bij elkaar optellen, komen we tot de volgende totalen:

 

Totaal

Kopen

Huren

Budget

$ 1.524.000

$ 2.204.000

Werkelijkheid

$ 1.707.000

$ 1.602.000

Dit praktijkvoorbeeld laat goed zien hoe belangrijk flexibiliteit, voorspelbare cashflow, en bovenal gemoedsrust zijn! Vooral in de steeds onzekerder wordende wereld van vandaag is het cruciaal dat bij beslissingen om over te gaan op aankoop niet alleen wordt gekeken naar de totale eigendomskosten, maar ook naar de totale gebruikskosten.

Laten we samen ook eens uw situatie bekijken! We kijken dan gedetailleerd naar uw activiteiten en kwalificeren de impact van verschillende scenario's. U krijgt zo een uiterst compleet beeld van uw processen en kunt dus een weloverwogen beslissing nemen. 

Gratis gids: Hoe u uw balans net zo flexibel kunt houden als uw activiteiten
Iceberg of hidden costs
Gratis gids: Hoe u uw balans net zo flexibel kunt houden als uw activiteiten
Download onze gratis gids voordat u uw volgende investering gaat doen.
 
Download onze gratis gids voordat u uw volgende investering gaat doen.
Download onze gratis gids voordat u uw volgende investering gaat doen.
Bereken uw omslagpunt voor gebruikersschap
Bereken uw omslagpunt voor gebruikersschap
Begrijp de totale kosten van eigendom versus gebruik voor uw unieke situatie. Klik hier om naar onze gratis rekentool te gaan om te weten te komen of u uw bedrijfsmiddelen in eigendom moet hebben of huren - of misschien een hybride model moet overwegen.
 
Begrijp de totale kosten van eigendom versus gebruik voor uw unieke situatie. Klik hier om naar onze gratis rekentool te gaan om te weten te komen of u uw bedrijfsmiddelen in eigendom moet hebben of huren - of misschien een hybride model moet overwegen.
Neem vandaag nog contact met ons op voor een gepersonaliseerde analyse!
Rental set up - Netherlands
Neem vandaag nog contact met ons op voor een gepersonaliseerde analyse!

Modulaire stroomcentrale voor een groeiende brouwerij: huren of kopen?

explainer icon