De effecten van een droger klimaat op water

Zout en zoet worden niet gemengd

Een van de vele gevolgen van een droger klimaat is dat het waterpeil langzaam maar zeker daalt. Dat verstoort op zijn beurt de toevoer van zoet water en veroorzaakt verzilting. In samenwerking met lokale en nationale overheden levert Atlas Copco Rental regelmatig apparatuur voor de installatie van bellenschermen in waterwegen om de schade aan het milieu te beperken. 

8 juni 2020

Verzilting? Wat is dat?

Bodemverzilting treedt op wanneer in water oplosbare zouten zich in de grond ophopen tot een niveau waarbij dit de bodem aantast. In een vroeg stadium beïnvloedt dit de stofwisseling van bodemorganismen en neemt de bodemkwaliteit af. In een vergevorderd stadium leidt dit tot de vernietiging van alle vegetatie en andere organismen die in de bodem leven. Vruchtbaar en productief land wordt onvruchtbaar.

Naarmate de zeespiegel stijgt, raken de lagere kustgebieden overspoeld met zout water, dat de bodem geleidelijk vervuilt. De klimaatverandering heeft de frequentie en ernst van extreme weersomstandigheden, inclusief droogtes en hittegolven, verhoogd. Dit leidt tot een intensiever gebruik van grondwater voor het drinken en besproeien, waardoor de grondwaterspiegel vervolgens verder daalt en er nog meer zout in onze bodem terechtkomt.  

Bellen kunnen helpen

Wie aan bellenschermen denkt, denkt meestal aan grote offshore-projecten. Een bellenscherm fungeert als barrière en beschermt zeezoogdieren, voorkomt de verspreiding van deeltjes of andere verontreinigingen, en zelfs lawaai. Onze in-house offshore-experts helpen bij de implementatie van bellenschermen en doen dit vaker op locaties weg van de open zee. Bijvoorbeeld voor het verwijderen van plastic in lokale waterwegen en het beperken van de effecten van verzilting.

Voorkom vermenging in de sluis

Het bellenscherm voorkomt verzilting door te verhinderen dat zout en zoet water zich vermengen. Omdat zout water zwaarder is dan zoet water, stroomt het zoute water in de onderste laag de sluis binnen bij het openen van de sluisdeur. In de bovenlaag bevindt zich dan weer het zoete water. Bij het openzetten van de sluis aan de andere kant, stroomt op dezelfde manier dan weer het zoute water uit de kolk naar de zoete kant en dan vult de kolk zich met zoet water.Zonder een bellenscherm zou vrijwel al het zoete water in de sluiskolk meteen worden gemengd met zout water. Deze toepassing werd gebruikt tijdens de Deltawerken, en in de sluizen van de Afsluitdijk en in Terneuzen en Northern Lock in IJmuiden, ook in Nederland.

Alles over olievrij

De 100% olievrije PTS 1600-compressoren zijn perfect voor bellenschermtoepassingen en kunnen zowel op het land als offshore worden ingezet. Om verontreiniging van oppervlaktewater met olie te voorkomen, kozen ze voor 100% olievrije perslucht, waardoor het risico op het binnendringen van olie in het systeem tot een minimum wordt beperkt, omdat er geen oliesmering nodig is voor het luchtcompressieproces.

Nu de mondiale temperaturen stijgen, zullen bellenschermen een steeds grotere rol spelen bij het zuiveren van lokale waterwegen en het voorkomen van verzilting. Atlas Copco beschikt over de olievrije apparatuur en expertise om waar nodig te helpen.

Wilt u meer informatie over onze totaaloplossingen?

Tanzer Akpullukcu - Netherlands

Tanzer Akpullukcu

Country Manager – NL

De effecten van een droger klimaat op water

explainer icon