Diesel of geen diesel? Dat is de vraag.

De prijsstrategie van Atlas Copco Rental plaatst diesel- en elektrisch aangedreven apparatuur in vrijwel dezelfde categorie. Dit betekent dat een duurzame optie, in tegenstelling tot wat men algemeen aanneemt, niet de duurste optie is. Van Stage IV tot Stage V zijn dieseltechnologie en prestaties drastisch verbeterd. We willen echter altijd eerst elektrische oplossingen voorstellen. De voordelen van deze apparatuur zijn echter irrelevant als er geen voeding op locatie beschikbaar is.

22 juni 2020

Een project voor infrastructuurverbetering in een stedelijk gebied zal bijvoorbeeld gebruik maken van een aanwezige stroombron. Een nieuwe bouwplaats die zich op een afgelegen plaats bevindt, zal waarschijnlijk geen toegang hebben tot netstroom.

Zaken om rekening mee te houden

Elektrische units zijn inherent veiliger. Er is geen risico op letsel door hete onderdelen, zoals een uitlaatpijp of geluiddemper, en het is niet nodig om brandbare brandstof te vervoeren in een gevaarlijke omgeving. Bovendien worden milieuproblemen, zoals bodemverontreiniging door gemorste diesel, voorkomen. Een elektrische eenheid is in het algemeen veiliger, maar dieselmachines hoeven daarentegen niet te worden aangesloten zoals hun elektrische tegenhangers (terwijl er struikelgevaar is door onbeheerde elektrische kabels op een bouwplaats). Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de bekabeling van de juiste kwaliteit is, om het gevaar op gestripte isolatie en blootstelling aan stroom weg te nemen. Elektrisch aangedreven machines zijn over het algemeen kleiner dan dieselmodellen, omdat er geen brandstoftank, radiateur of intercooler nodig is. Het bedrijfsgewicht zou echter vergelijkbaar zijn met een dieselequivalent, omdat elektromotoren relatief zwaar zijn. Bovendien hebben dieselaangedreven compressoren geen kabels die losgemaakt en opgeborgen moeten worden wanneer de machine moet worden verplaatst. In het verleden waren elektrische machines niet echt gericht op verplaatsing op de bouwplaats; ze waren beter geschikt voor 'drop and run'-toepassingen. De huidige modellen van beide typen bieden altijd dezelfde verplaatsingsmogelijkheden, zoals wielen, hijshaken en sleuven voor vorkheftrucks. Omdat elektrische units geen verwijderbare motoronderdelen hebben, kunnen de onderhoudsintervallen aanzienlijk worden verlengd. Routineonderhoud aan de motor is een eenvoudige procedure en vereist alleen het verversen van het vet. Zelfs deze vereiste wordt steeds eenvoudiger, omdat fabrikanten ernaar streven om onderhoudsprocedures veel eenvoudiger en sneller te maken. Als de brandstofprijzen blijven stijgen, bestaat er geen twijfel over dat de argumenten voor het gebruik van elektrische machines de komende jaren toenemen. Hoewel de kosten van draaiende elektrische eenheden afhankelijk zijn van de grootte van de motor, zal deze uitgave waarschijnlijk naar beneden komen omdat er nieuwe hoogrendementsmodellen worden geïntroduceerd om grotere vermogens te dekken. Bovendien hebben elektrische machines doorgaans een duidelijk voordeel ten opzichte van dieselequivalenten.

Natuurlijke keuze

Dieselmotoren produceren wèl extra stikstofoxiden (NOx) en andere vervuilende stoffen die verband houden met diverse klimaatveranderingen en gezondheidsproblemen. Daarom hebben overheden en fabrikanten enorme investeringen gedaan om dieselmotoren schoner te maken. Ze kunnen echter nooit zo schoon zijn als elektromotoren wat betreft de uitstoot van broeikasgassen. Wat milieuoverwegingen betreft, hebben elektrisch aangedreven compressoren geen concurrentie. Als het om lawaai gaat, kunnen elektrische machines tot 5 decibel stiller zijn dan diesel. Er zijn beweringen dat elektrische compressoren emissievrij zijn, en hoewel dit technisch tot op zekere hoogte als correct kan worden beschouwd, moeten ze wel worden aangesloten op een stroombron die zelf CO2 genereert.

Conclusie

Er is geen goed of verkeerd antwoord. Verschillen tussen de twee technologieën zijn voornamelijk afhankelijk van de beschikbaarheid van energie en energiekosten. Elektrische draagbare machines krijgen grip in de 4 grote opkomende 'BRIC'-markten - Brazilië, Rusland, India en China - door verbeteringen in de energie-infrastructuur, relatief lage elektriciteitskosten en het feit dat de apparatuur een lagere initiële aankoopprijs heeft. Diesel blijft met afstand het favoriete vermogen in de meeste Europese landen, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika vanwege de 'zelfstandige' aard van de krachtbron en de verbeterde ecologische prestaties van de nieuwste gereguleerde dieselmotoren.Als we naar de toekomst kijken, zullen we traditionele verbrandingsmotoren steeds verder achter ons laten en steeds verder naar schonere energiebronnen toe bewegen. De ontwikkelingen op het gebied van elektrische-energieoplossingen, accutechnologie en hernieuwbare energie zullen zeker een grote rol spelen in de toekomst. Het is waar dat elektriciteit doorgaans een hogere efficiëntie en lagere bedrijfskosten biedt. Houd echter wel rekening met de argumenten in dit artikel en ga er niet simpwelweg van uit dat diesel niet de beste keuze is voor de eindtoepassing, want in het veld is diesel dat misschien juist wel.

Wilt u meer weten?

Diesel of geen diesel? Dat is de vraag.

explainer icon