De druk van geothermisch boren

Dankzij de geothermische wetenschap kunnen we gebruikmaken van de voorraden natuurlijk heet water die diep in de aarde aanwezig zijn. Overal in Europa worden elektriciteitscentrales met meerdere MW-niveaus gebouwd om lokale gemeenschappen en industrieën te ondersteunen. Maar voordat de bouw kan beginnen, moeten we graven. Diep in de aarde.

Dieper ondergronds gaan

Een van de niet-vervuilende energiebronnen van onze planeet bevindt zich in de grond. Ongeacht de weersomstandigheden en dag/nacht-cycli is deze bron altijd beschikbaar. Regenwater sijpelt door het aardoppervlak en verzamelt zich in uitgestrekte reservoirs. De hitte die uit de kern van de aarde komt verwarmt het water in die reservoirs.Er kunnen veel parallellen getrokken worden met de olie- en & gasindustrie. Dit is ook de reden waarom bedrijven die in deze sector actief zijn zich ook bezighouden met geothermisch boren. Geothermisch boren kan in twee categorieën worden onderverdeeld. Geothermisch aan de oppervlakte (tot 400 m diep) en diep geothermisch (dieper dan 400 m). Deze laatste categorie kan de hoge temperaturen leveren die nodig zijn voor de productie van elektriciteit en stadsverwarming en bereikt diepten tot 10 km.Samengevat komt de stoom uit de ondergrondse reservoirs via een leidingsysteem binnen in de turbines die de generatoren aandrijven. De generatoren leveren op hun beurt elektriciteit aan het stroomnet. De stoom condenseert tot water dat vervolgens via een injectieput wordt teruggeleid naar de aarde om de cyclus voort te zetten.Onze oliegeïnjecteerde luchtcompressoren Y35 zijn speciaal ontworpen ter ondersteuning van boorapparatuur en geothermische boorprojecten. Boren met een druk van 35 bar maakt het mogelijk meer meters per uur te boren, met lagere totale kosten per meter. Met onze compressoren kan een boordiepte van 500 meter per dag worden bereikt. De Y35-motor vermindert deeltjesemissies en het NOx-gehalte met 50–96% ten opzichte van eerdere modellen. Deze motor verbruikt ook aanzienlijk minder brandstof en kan lucht leveren voor diverse industriële toepassingen, terwijl de optimale efficiëntie behouden blijft, ongeacht de stroomsnelheid. Als we de capaciteit van de Y35-compressor met 35 bar willen verhogen tot 207 bar, kunnen we de B18-hogedrukbooster toevoegen. Dit is een stabiele, betrouwbare en efficiënte booster, ideaal voor geothermisch boren.Door het brandstofverbruik van onze dieselaangedreven apparatuur te verlagen en de prestaties van deze apparatuur te verbeteren, kan Atlas Copco Rental helpen de operationele voetafdruk van boorprojecten verder te optimaliseren.Wilt u meer weten over de Y35 en hoe deze in het veld presteert? Lees deze verhalen van klanten uit Frankrijk en Finland. De Y35 is ook beschikbaar voor offshore-toepassingen.

De druk van geothermisch boren

explainer icon