Transport van olievrije perslucht helpt het zeeleven te beschermen en de waterkwaliteit te verbeteren.

Dankzij de steeds strengere milieuwetgeving met betrekking tot offshore activiteiten en de bouw zijn bellengordijnen een vitaal onderdeel geworden in meerdere stappen van het proces. Dit leidt tot een toename van de vraag. Atlas Copco Rental voldoet aan deze vraag door te investeren in elektrisch aangedreven en efficiënte dieselaangedreven gecertificeerde 100% olievrije luchtcompressoren die geschikt zijn voor offshore toepassingen.

Essentieel voor offshore projecten

Zeezoogdieren gebruiken geluidspulsen of ultrasone geluiden om te communiceren en zich te oriënteren in de uitgestrekte oceaan. Naarmate we onze activiteiten op zee echter uitbreiden, kan het geluid dat we veroorzaken verwarrend en uiteindelijk schadelijk zijn voor deze zeedieren. Boren, prospectie-activiteiten, heiwerkzaamheden, stralen enz. genereren een aanzienlijke hoeveelheid geluid onder water.  Een constant geluid van meer dan 160 dB(A) kan het zeeleven al ernstig verstoren. Het beperken van onderwatergeluiden is niet alleen een doel, maar ook een verplichting.

Om schade aan het milieu te beperken en het zeeleven te beschermen, wordt er rond de stationaire toepassing letterlijk een bellengordijn aangebracht. Het bellengordijn fungeert als barrière, waardoor de effecten van zowel onderzeese schokken als geluidsgolven drastisch worden verminderd. Bellengordijnen verminderen niet alleen het geluid, maar creëren ook een scherm dat vis en andere soorten beschermt, omleidt, groepeert en wegleidt van waterinlaten, dammen of verontreinigde gebieden.

Een gewogen buizensysteem wordt rond de locatie op de zeebodem geplaatst. Perslucht veroorzaakt luchtbellen. Maar niet om het even welke perslucht. 100% olievrije compressoren leveren de perslucht die Atlas Copco Rental gebruikt om de luchtbellen te produceren. Alleen 100% olievrije, volgens ISO 8573-1 KLASSE 0 (2010) gecertificeerde luchtcompressoren kunnen het risico van olieverontreiniging in het persluchtsysteem en dus het bellengordijn elimineren. Compressoren met oliefilters leveren een oplossing met zogenaamde 'technisch olievrije perslucht'. Voor een acceptabele persluchtkwaliteit met oliegeïnjecteerde compressoren moeten er echter meerdere dure componenten worden geïnstalleerd. Alleen 100% olievrije luchtcompressoren kunnen perslucht met een zuiverheidsgraad van Klasse 0 leveren en alle risico's van verontreiniging en mogelijke gevaren voor het bedrijf en het milieu beperken. Het heeft geen zin milieuvervuiling door olie te riskeren, zelfs niet in geringe mate. 

Verder dan de oceaan

Plastic afval treffen we niet alleen aan de andere kant van de wereld of in de oceaan aan. Het is ook te vinden in lokale waterwegen, waar het afval grote schade toebrengt aan het milieu en de mens. Dieren in het water raken verstrikt in plastic. Microplastics vormen een gezondheidsrisico voor de kleinste tot grote organismen, en schepen kunnen schade oplopen. Verschillende organisaties wereldwijd, waaronder de Verenigde Naties, Ellen McArthur en de Wereldgezondheidsorganisatie herkennen dit toenemende probleem. Bellengordijnen worden ook in zoetwatertoepassingen in Europa geïmplementeerd om de doorstroming van vuil, waaronder plastic, te helpen beheersen. De bellengordijnen vormen een barrière die voorkomt dat vuil in en uit kleinere waterwegen vloeit.

Door de wereldwijde temperatuurstijgingen spelen bellengordijnen bovendien een steeds grotere rol in zoetwatertoepassingen. In lokale waterwegen kan onze apparatuur bijvoorbeeld worden ingezet om verzilting te voorkomen. Atlas Copco beschikt over de olievrije apparatuur en expertise om waar nodig te helpen.

Kris Herremans , Marketing Manager

Naarmate de zeespiegel stijgt, raken de lagere kustgebieden overspoeld met zout water, dat de bodem geleidelijk vervuilt. De klimaatverandering heeft de frequentie en ernst van extreme weersomstandigheden, inclusief droogtes en hittegolven, verhoogd. Dit leidt tot een intensiever gebruik van grondwater voor het drinken en besproeien, waardoor de grondwaterspiegel vervolgens verder daalt en er nog meer zout in onze bodem terechtkomt. In een vroeg stadium beïnvloedt dit de stofwisseling van bodemorganismen en neemt de kwaliteit van de bodem af. In een vergevorderd stadium leidt dit tot de vernietiging van alle vegetatie en andere organismen die in de bodem leven. Vruchtbaar en productief land wordt onvruchtbaar. Het bellengordijn voorkomt verzilting door te verhinderen dat zout en zoet water zich vermengen. Omdat zout water zwaarder is dan zoet, stroomt het zoute water in de onderste laag de sluis binnen bij het openen van de sluisdeur. In de bovenlaag bevindt zich dan weer het zoete water. Bij het openzetten van de sluis aan de andere kant stroomt op dezelfde manier dan weer het zoute water uit de kolk naar de zoete kant en dan vult de kolk zich met zoet water.

De rol van olievrije perslucht is vitaal voor het milieu, omdat de perslucht in direct contact komt met het water. Het heeft geen zin milieuvervuiling door olie te riskeren. Zelfs de kleinste hoeveelheden kunnen blijvende, schadelijke effecten hebben op het zeeleven en het milieu. Alleen klasse 0 biedt 100% beveiliging!

Transport van olievrije perslucht helpt het zeeleven te beschermen en de waterkwaliteit te verbeteren.

explainer icon