Olievrije bellenschermen beschermen het zeeleven

Bij het werken in open water mogen we de rol van olievrij niet onderschatten, omdat het essentieel is wanneer de lucht in direct contact staat met het milieu. 

19 juni 2018

Een voorbeeld is het gebruik van olievrije lucht voor het creëren van bellenschermen onder water voor het verminderen van het geluid.

Omdat het geluid dat vrijkomt tijdens de bouw van funderingen voor offshore windparken op zee onder water vijf keer hoger is dan in de open lucht, ervaren zeezoogdieren hinder en kunnen ze doof of gedesoriënteerd raken. Volgens de Europese wetgeving moet de impact op het zeeleven worden beperkt. De geavanceerde maatstaf die door Europese toezichthouders wordt erkend, is het aanbrengen van een lokaal tijdelijk bellenscherm.

Bellenscherm: hoe werkt het?

Gespecialiseerde offshore-operatoren berekenen en plaatsen tijdelijke bellenschermen bij de ondersteuning van bedrijven die windparken bouwen.

Voordat de hamer wordt aangesloten, installeren deze experts het bellenscherm op de bodem van de zee, rondom de bouwplaats. Ze verbinden een geperforeerde slang met een compressor en plaatsen deze rond elke paal op de zeebodem. De lucht die de luchtbellen produceert, wordt geleverd door 100% olievrije luchtcompressoren.

Tijdens bedrijf laten deze compressoren kleine luchtbellen uit de geperforeerde slang ontsnappen, waardoor een geluiddempend scherm ontstaat dat is gemaakt van luchtbellen. Dit bellenscherm, dat loopt van de zeebodem tot het zeeoppervlak, kan het geluidsniveau met meer dan 90% verlagen en zo het zeeleven beschermen.

Waarom olievrije lucht?

Het niet gebruiken van olie is om milieuredenen van vitaal belang, omdat de lucht in direct contact komt met het milieu. Het is beter geen milieuvervuiling te riskeren, omdat verontreiniging met olie (zelfs met de kleinste hoeveelheden olie) schadelijke gevolgen kan hebben voor het waterleven.

Compressoren met olieverwijderingsfilters leveren een oplossing die vaak "technisch olievrije lucht" wordt genoemd. Om met oliegeïnjecteerde compressoren echter een maar nauwelijks acceptabele luchtkwaliteit te bereiken, moeten er meerdere dure componenten worden geïnstalleerd. Alleen 100% olievrije luchtcompressoren kunnen lucht leveren met een zuiverheidsgraad van klasse 0 en kunnen alle risico's van verontreiniging en mogelijke gevaren voor het bedrijf en het milieu beperken.

Lees meer over de manier waarop Atlas Copco voorziet in tijdelijke behoeften van de offshore-industrie.

Michel Jasica

Manager Offshore - North Sea-regio bij Atlas Copco Rental Europe

Olievrije bellenschermen beschermen het zeeleven

explainer icon