De 3 belangrijkste voordelen van stikstofproductie op locatie ten opzichte van bulkleveringen

Stikstof is een belangrijk instrument in elk type industrie. Het wordt gebruikt voor inerte drukkamers, zoals pijpleidingen, gastanks, of zelfs grotten voor de mijnbouw- en olie- en gasindustrie. In andere toepassingen worden zuurstof en andere gassen geperst, zoals gebeurt in de offshore-, metaal- of elektronische productie. De voedings- en drankenindustrie en de farmaceutische industrie gebruiken deze voor spoelen en schoonmaken. Voor heel wat bedrijven is stikstof cruciaal voor hun dagelijkse werking.

Stikstof kan in vele vormen worden aangevoerd. We zijn gewend om het te zien in kleine tanks of in grote vaten, maar elk jaar kiezen meer en meer bedrijven ervoor om hun stikstof te genereren via hun persluchttoevoer. Wanneer de behoefte aan stikstof zich voordoet, kiezen we doorgaans voor een leveringsoptie op basis van primaire factoren zoals debiet, zuiverheid en druk. Hoewel deze elk hun voordelen hebben, zullen andere belangrijke factoren die relevant zijn voor de eigenlijke toepassing helpen om snellere, veiligere en kosteneffectieve projecten te realiseren.

Deze post gaat over de 3 belangrijkste voordelen van stikstofproductie op locatie ten opzichte van bulkleveringen. U kunt ook het volledige webinar bovenaan bekijken. Neem gerust contact met ons op als een of meerdere van deze voordelen van toepassing zijn op uw terugkerende projecten.

1. Ruimte en logistiek

Wanneer ruimte een beperking is voor stikstof, zal productie op locatie altijd beter blijken dan bulkleveringen. Dit heeft te maken met het werkelijke oppervlak. Een truck onder druk met een inhoud van 40.000 Gal. neemt bijvoorbeeld ongeveer dezelfde ruimte in beslag als een combinatie van een generator en luchttoevoercompressor. Aan de andere kant is de wekelijks werking van een generator gelijk aan het stikstofvolume van minstens zeven vrachtwagens.

Een goed voorbeeld hiervan is ons project waarbij een raffinaderij het zuurstofniveau in de atmosfeer van een brandstofopslaggrot met 5% wilde verlagen om ontstekingsrisico's te voorkomen. Gedurende een jaar heeft het bedrijf een compressor met vier kleinere NGM7+-stikstofgeneratoren gebruikt. Indien men voor bulkleveringen zou hebben gekozen, waren er 162 vrachtwagens nodig geweest! Dat betekent om de dag twee vrachtwagens. Dat zou niet alleen duurder zijn geweest, het constante laden en lossen zou extra risico's op vertraging hebben veroorzaakt door eventuele problemen met voorschriften en leveringen.

Het oppervlak is slechts één voorbeeld van de ruimte die wordt ingenomen. Locatie en complexe logistiek kunnen gevaarlijk zijn bij het gebruik van bulkleveringen. Denk maar aan offshore-toepassingen zoals gaswinning, brandbestrijdingswerkzaamheden in afgelegen mijnen en het inert maken van pijpleidingen. Elke vertraging in bulkleveringen, zoals wegversperringen of mechanische problemen, die niet ongewoon zijn, kan leiden tot lange vertragingen voor projecten en enorme inkomstenverliezen. Wanneer ruimte of logistiek een beperking vormen, biedt stikstofproductie op locatie dan ook beschikbaarheid en flexibiliteit. Waar u ook bent, u beschikt over een constante stikstoflevering.

2. Tijd en snelheid

Laten we eerlijk zijn; tijd is altijd een beperking en onlosmakelijk verbonden met de kosten en opbrengsten van een project. Hoe sneller we kunnen produceren, hoe lager de huur- en bedrijfskosten.

Wat we niet kunnen regelen met gebottelde stikstof is zuiverheid. Wat u krijgt is niet noodzakelijkerwijs wat u nodig hebt. Systemen voor tankreiniging of zuurstofverlaging (gebruikt voor brandbestrijding in magazijnen of datacenters) vereisen slechts 90%-95%, en de meeste andere toepassingen kunnen worden uitgevoerd met een stikstofzuiverheid van minder dan 99%. Volgens de National Fire Protection Association kunnen de meeste koolwaterstoffen voor oliegasprocessen veilig naar buiten worden geperst met een beperkte zuurstofconcentratie van 5%, wat het ongelooflijk efficiënt maakt voor slibrecovery en andere ontmantelingstoepassingen.

Als we de zuiverheidsgraad van een stikstofgenerator met slechts 1% verlagen, kunnen we de efficiëntie met wel 70% verhogen. Er kan meer gas worden verzameld uit een enkele generator of het werk kan worden gedaan met een kleinere toevoerluchtcompressor. Dit betekent snellere turnarounds en minder huur- en brandstofkosten. 

Gebruik wat u nodig hebt en hoe u het nodig hebt. Sommige klanten hebben vele toepassingen voor stikstof in één enkele installatie, en de productie op locatie biedt hun de flexibiliteit om het voor al deze toepassingen op maat te gebruiken.

Stikstofproductie op locatie elimineert ook alle vertragingen bij de omschakeling. Er is geen stationaire tijd tussen het verwisselen van een cilinder door een andere of het opnieuw vullen van een groot vat, in het bijzonder voor toepassingen op raffinaderijen of pijpleidingen. Dat is sneller en veiliger. Elke onderbreking van de stikstofvoeding kan problemen veroorzaken, en met een generator bij de hand hoeft u zich daar geen zorgen over te maken.

3. Betrouwbaarheid

Hoe vaak loopt een project precies zoals gepland? Betrouwbaarheid en voorspelbaarheid zijn streefwaarden in de sector. Hoe sneller we kunnen reageren op veranderingen in onze plannen, hoe betrouwbaarder onze systemen zijn. Dat is precies de reden dat on-demand werkt. U start en stopt de huurapparatuur wanneer dat nodig is, waardoor deze flexibel en aanpasbaar is.

Dit maakt het gebruik ongelooflijk veilig. Soms wordt stikstof gebruikt voor lektesten of als constante voeding. Lekken of barsten in de leidingen kunnen het gas in een oogwenk uit de cilinders zuigen. 

Onze generatoren zijn zo gebruiksvriendelijk dat u de stikstofstroom met een druk op de knop kunt starten en stoppen, wat gunstig is tijdens druktests of in omgevingen met ademlucht. De modulaire mogelijkheden kunnen gemakkelijk worden aangepast aan de specifieke debieten en volumes die u nodig hebt.

Het rendement IS het rendement. Uiteindelijk is het ons doel om uw gebruik van stikstof flexibeler en rendabeler te maken. De kosten van stikstofcontracten variëren in grote mate, afhankelijk van de duur. Zelfs dan kan stikstof op locatie tot 40% goedkoper zijn dan in bulk. U krijgt wat u ziet bij onbeperkte stikstofproductie.

De 3 belangrijkste voordelen van stikstofproductie op locatie ten opzichte van bulkleveringen

explainer icon