Atlas Copco Netherlands - Specialty Rental Solutions
Onze oplossingen
Compressoren
Oplossingen
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Oplossingen
Power Technique
Oplossingen
Producten
Power Technique
Energieopslagsystemen
Specialty Rental Solutions
Oplossingen
Producten en oplossingen
Oplossingen
Olie-afgedichte vacuümpompen
Boren
Producten en oplossingen
Verhuuraanbod
Producten en oplossingen
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Inkoop van bedrijfsvoorzieningen: 6 uitdagingen voor 2022

Hoe kunt u uw activiteiten flexibel houden in de snel veranderende wereld van vandaag?

We leven in onzekere tijden. De markten zijn volatiel. De vraag naar producten fluctueert. Net als de levering van grondstoffen. En daarbij maken natuurrampen het nog moeilijker om het onverwachte te verwachten. Meer dan ooit is flexibiliteit cruciaal. Zowel operationeel als op uw balans … Bij elke aankoopbeslissing moet daarom rekening worden gehouden met uw vermogen om u snel aan te passen, de risico's te beperken en uw bedrijfsresultaat veilig te stellen. 

Procure … what now?

Procurement is described as all the activities related to obtaining goods or services a company needs to support their daily operations. Think about planning, negotiating, purchasing, receiving and inspecting goods, sourcing, financing, … 

Wanneer de hele toeleveringsketen voortdurend onder druk staat, bestaat het risico dat de kwaliteit van uw processen ook wordt beïnvloed. Door uw inkoop van bedrijfsvoorzieningen te beoordelen, kunt u kostenbesparingen realiseren zonder uw kwaliteitsniveaus te beïnvloeden. Met andere woorden, strategische sourcing van uw apparatuur verbetert uw winstniveau. 

6 situaties waarin het eigendom van bedrijfsvoorzieningen van invloed is op uw bedrijfsresultaat

Rental set up - Netherlands

Gewoonlijk wordt apparatuur zoals luchtcompressoren, drogers, stikstofgeneratoren, stroomgeneratoren... onderdeel van de vaste kostenstructuur van een bedrijf wanneer die wordt gekocht. Wanneer uw vraag stabiel is, is eigendom een goede optie.

Maar zoals we al hebben gezegd, is de vraag niet altijd even stabiel als we zouden willen. Wanneer dat het geval is, zou u kunnen overwegen om voor (een deel van) uw basisapparatuur van eigendom naar usership over te schakelen.

Make the shift from owning to using 

The total cost of any investment is a much bigger and more complex picture than the purchase price alone. You need to consider all kinds of hidden factors from transport and running costs to maintenance, inventory, depreciation, and divestment costs … to name but a few.

Your total cost of usership takes all of these factors into account.

Interested to learn more? We wrote an article on the ins and outs of total cost of usership: 

> Total cost of usership: everything you need to know 

We hebben 6 redenen genoemd om te overwegen te huren:

1. Fluctuerende vraag

TCU icon blue demand fluctuations

Naarmate markten verschuiven en de vraag fluctueert, verandert ook uw productie. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om de gebruiksgraad van uw apparatuur te voorspellen.

  • Wanneer uw productie afneemt, kunt u ongebruikte bedrijfsvoorzieningen afsluiten. De afschrijving ervan blijft echter een vaste kostprijs in uw boekhouding.
  • Wanneer uw vraag toeneemt: investeren in nieuwe apparatuur is een tijdrovend proces. Van de initiële investeringsbehoefte tot de definitieve inbedrijfstelling kan enkele maanden duren.

Huren geeft u snelheid en controle over uw activiteiten en uw kapitaal.

2. Steeds strengere wetgeving

TCU icon blue legal Increasingly stringent legislation

Nieuwe beperkingen op lawaai, uitstoot, bedrijfsuren en dergelijke kunnen uw apparatuur in één keer verouderd of niet-conform maken! Huren biedt eenvoudige toegang tot de nieuwste technologieën, waardoor uw operationele kosten verder worden verlaagd.

3. Onvoorspelbare internationale gebeurtenissen

TCU icon blue  Unpredictable global events

Natuurrampen, financiële crises, pandemieën … het lijkt erop dat onzekerheid nu aan de orde van de dag is. Om die het hoofd te kunnen bieden hebt u flexibele, kostenefficiënte en voorspelbare oplossingen nodig die uw blootstelling en aansprakelijkheid beperken.

4. Veranderende demografie

TCU icon blue Changing demographics

De volatiele markten zijn slechts een indicator van diepere veranderingen in de demografie die ook van invloed zijn op uw personeels- en klantenbestand.

5. Gedecentraliseerde productie

TCU icon blue Decentralized production

De mondiale logistiek wordt steeds complexer, waardoor veel bedrijven gedwongen worden hun proces- en productiestromen ook te herstructureren. Het huren van (een deel van) uw proceskritische apparatuur geeft u de extra flexibiliteit om de wereldwijde verspreiding van uw activiteiten te vergroten zonder enorme kapitaalinvesteringen.

6. Technologische vooruitgang

TCU icon blue Technological advancements

Door te investeren in de nieuwste technologie kunt u profiteren van de modernste installatie en alle voordelen die daarmee gepaard gaan. Innovatie wordt echter voortdurend gedreven door trends in duurzaamheid, digitalisering en wetgeving. En tegelijkertijd verliezen investeringen in de loop der tijd waarde naarmate uw bezittingen ouder worden.

Door het huren van de nieuwste technologieën profiteert u voortdurend van de nieuwe mogelijkheden om kosten te besparen. Denk aan een hogere capaciteit, snellere prestaties, meer energie-efficiëntie ... Dat zijn allemaal gemiste kansen als u uw eigen apparatuur bezit.

Usership maakt uw operationele kosten flexibeler

Wanneer u vertrouwt op usership in plaats van op eigendom

  • Veranderen uw bedrijfsvoorzieningen van vaste in variabele kosten: uw kosten zijn direct gekoppeld aan uw verbruik.
  • Wordt u niet geconfronteerd met lange levertijden: huurapparatuur kan zeer snel in gebruik worden genomen.
  • Zult u altijd toegang hebben tot de nieuwste state-of-the-art apparatuur en technologieën om uw operationele kosten verder te verlagen. 

Should you use or should you own?

Of course, renting and buying need not necessarily be mutually exclusive. There is a well-defined tipping point at which renting your process-critical equipment becomes significantly more advantageous than buying it. Not sure when to rent, when to buy or when to do both?

Inkoop van bedrijfsvoorzieningen: 6 uitdagingen voor 2022

explainer icon