Inkoop van nutsvoorzieningen: 6 uitdagingen die u dit jaar kunt tegenkomen

Hoe kunt u uw activiteiten flexibel houden in de snel veranderende wereld van vandaag?

We leven in onzekere tijden. De markten zijn volatiel. De vraag naar producten fluctueert. Net als de levering van grondstoffen. En daarbij maken natuurrampen het nog moeilijker om het onverwachte te verwachten. Meer dan ooit is flexibiliteit cruciaal. Zowel operationeel als op uw balans … Bij elke aankoopbeslissing moet daarom rekening worden gehouden met uw vermogen om u snel aan te passen, de risico's te beperken en uw bedrijfsresultaat veilig te stellen. 

Inkoop ... wat nu?

Inkoop wordt beschreven als alle activiteiten die verband houden met het verkrijgen van goederen of diensten die een bedrijf nodig heeft om zijn dagelijkse activiteiten te ondersteunen. Denk aan planning, onderhandeling, aankoop, ontvangst en inspectie van goederen, aanbesteding, financiering, … 

Wanneer de hele toeleveringsketen voortdurend onder druk staat, bestaat het risico dat de kwaliteit van uw processen ook wordt beïnvloed. Door uw inkoop van bedrijfsvoorzieningen te beoordelen, kunt u kostenbesparingen realiseren zonder uw kwaliteitsniveaus te beïnvloeden. Met andere woorden, strategische sourcing van uw apparatuur verbetert uw winstniveau. 

6 situaties waarin het eigendom van bedrijfsvoorzieningen van invloed is op uw bedrijfsresultaat

Rental set up - Netherlands

Gewoonlijk wordt apparatuur zoals luchtcompressoren, drogers, stikstofgeneratoren, stroomgeneratoren... onderdeel van de vaste kostenstructuur van een bedrijf wanneer die wordt gekocht. Wanneer uw vraag stabiel is, is eigendom een goede optie.

Maar zoals we al hebben gezegd, is de vraag niet altijd even stabiel als we zouden willen. Wanneer dat het geval is, zou u kunnen overwegen om voor (een deel van) uw basisapparatuur van eigendom naar huur over te schakelen.

Schakel over van bezit naar gebruik 

De totale kosten van elke investering zijn veel groter en complexer dan de aankoopprijs alleen. U moet rekening houden met allerlei verborgen factoren: van transport- en bedrijfskosten tot onderhoud, inventaris, afschrijving en afstotingskosten, om er maar een paar te noemen.

Uw totale kosten van het gebruik houden rekening met al deze factoren.

Wilt u meer weten? We hebben een artikel geschreven over de totale kosten van het gebruik: 

> Totale kosten van het gebruik: alles wat u moet weten 

We hebben 6 redenen genoemd om te overwegen tot huren:

1. Fluctuerende vraag

TCU icon blue demand fluctuations

Naarmate markten verschuiven en de vraag fluctueert, verandert ook uw productie. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om de gebruiksgraad van uw apparatuur te voorspellen.

  • Wanneer uw productie afneemt, kunt u ongebruikte bedrijfsvoorzieningen afsluiten. De afschrijving ervan blijft echter een vaste kostprijs in uw boekhouding.
  • Wanneer uw vraag toeneemt: investeren in nieuwe apparatuur is een tijdrovend proces. Van de initiële investeringsbehoefte tot de definitieve inbedrijfstelling kan enkele maanden duren.

Huren geeft u snelheid en controle over uw activiteiten en uw kapitaal.

2. Steeds strengere wetgeving

TCU icon blue legal Increasingly stringent legislation

Nieuwe beperkingen op lawaai, uitstoot, bedrijfsuren en dergelijke kunnen uw apparatuur in één keer verouderd of niet-conform maken! Huren biedt eenvoudige toegang tot de nieuwste technologieën, waardoor uw operationele kosten verder worden verlaagd.

3. Onvoorspelbare internationale gebeurtenissen

TCU icon blue  Unpredictable global events

Natuurrampen, financiële crises, pandemieën … het lijkt erop dat onzekerheid nu aan de orde van de dag is. Om die het hoofd te kunnen bieden hebt u flexibele, kostenefficiënte en voorspelbare oplossingen nodig die uw blootstelling en aansprakelijkheid beperken.

4. Veranderende demografie

TCU icon blue Changing demographics

De volatiele markten zijn slechts een indicator van diepere veranderingen in de demografie die ook van invloed zijn op uw personeels- en klantenbestand.

5. Gedecentraliseerde productie

TCU icon blue Decentralized production

De mondiale logistiek wordt steeds complexer, waardoor veel bedrijven gedwongen worden hun proces- en productiestromen ook te herstructureren. Het huren van (een deel van) uw proceskritische apparatuur geeft u de extra flexibiliteit om de wereldwijde verspreiding van uw activiteiten te vergroten zonder enorme kapitaalinvesteringen.

6. Technologische vooruitgang

TCU icon blue Technological advancements

Door te investeren in de nieuwste technologie kunt u profiteren van de modernste installatie en alle voordelen die daarmee gepaard gaan. Innovatie wordt echter voortdurend gedreven door trends in duurzaamheid, digitalisering en wetgeving. En tegelijkertijd verliezen investeringen in de loop der tijd waarde naarmate uw bezittingen ouder worden.

Door het huren van de nieuwste technologieën profiteert u voortdurend van de nieuwe mogelijkheden om kosten te besparen. Denk aan een hogere capaciteit, snellere prestaties, meer energie-efficiëntie ... Dat zijn allemaal gemiste kansen als u uw eigen apparatuur bezit.

Usership maakt uw operationele kosten flexibeler

Wanneer u vertrouwt op usership in plaats van op eigendom

  • Veranderen uw bedrijfsvoorzieningen van vaste in variabele kosten: uw kosten zijn direct gekoppeld aan uw verbruik.
  • Wordt u niet geconfronteerd met lange levertijden: huurapparatuur kan zeer snel in gebruik worden genomen.
  • Zult u altijd toegang hebben tot de nieuwste state-of-the-art apparatuur en technologieën om uw operationele kosten verder te verlagen. 

Wat is beter voor u, gebruiken of bezitten?

Huren en kopen hoeven elkaar niet per se uit te sluiten. Er is een duidelijk omslagpunt waarop het huren van uw proceskritische apparatuur aanzienlijk voordeliger wordt dan het kopen ervan. Weet u niet zeker wanneer u moet huren, wanneer u moet kopen of wanneer u beide moet doen?

Inkoop van nutsvoorzieningen: 6 uitdagingen die u dit jaar kunt tegenkomen

explainer icon